”En hund med andningsproblem ska inte premieras”

Är det okej att avla fram djur med uppenbara andningsproblem?
Nej, menar Djurskyddet Sveriges generalsekreterare som nu kommenterar trubbnosdebatten genom att kräva skärpta straff för extremavel.

I början av december lanserade branschorganisationen Svensk djursjukvård kampanjen #ogulligt på nätet. Kampanjens syfte var att informera blivande hundägare om de problem, framförallt med andningen, som vissa trubbnosiga hundraser lider av i Sverige idag.
– Blivande djurägare behöver göras uppmärksamma på problematiken så att de kan efterfråga ett sunt utseende vid valpköp, oavsett vilken ras man väljer, och sluta låta sig styras av trender när de väljer sin valp, förklarade Maria Lundvall, branschansvarig på Svensk Djursjukvård som är djursjukvårdens arbetsgivare- och branschorganisation, när kampanjen lanserades.
Kampanjen satte igång en debatt i ett flertal kanaler på sociala medier, bland annat på Djurskyddets facebooksida. Många visade sitt stöd för kampanjen, men andra uttryckte också skepsis. Bland annat menade vissa kritiker att Svensk djursjukvård har ett ekonomiskt intresse i att fler trubbnosiga hundar med andningsbesvär opereras för att få fria luftvägar.

Svenska kennelklubben riktade kritik mot kampanjen #ogulligt. Klubbens ledning menade i en öppen replik bland annat att den kan ”bidra till ett ökat motsatsförhållande mellan uppfödare och veterinärer”. I samma pressmeddelande hänvisade de till ett inom klubben redan påbörjat projekt i sex olika arbetsgrupper som de menade behöver ”arbetsro” snarare än debatt.

Ytterligare ett inlägg i trubbnosdebatten kom den 14 december. Länsstyrelsen i Skåne presenterade då en undersökning av trubbnosiga hundars andning som genomförts vid tolv olika skånska kennlar. Hela 27 av de 37 undersökta hundarna, alla av trubbnosig typ, hade besvär med andningen. 13 av dessa hundar fick anmärkning av de veterinärer som ägarna valt att gå till och två av dessa hundar belades senare med avelsförbud. Ingen av hundarna som undersöktes bedömdes vara i behov av någon form av kirurgisk åtgärd.
– Det är tydligt att ett stort antal av de undersökta hundarna visade tecken på besvär från andningen, förklarade Emma Hansson, en av djurskyddsinspektörerna och länsveterinärerna som genomförde undersökningen.
Flera av uppfödarna som deltog i projektet uttryckte att de hundar som andas bäst, och har längre nos, inte premieras vid Kennelklubbens hundutställningar. Uppfödarna menade, enligt rapporten, att hundar ”som har så kort nos som möjligt, samt med mycket kompakt kropp och kort hals” premieras.

Djurskyddet Sverige har följt diskussionerna kring trubbnosarna. Generalsekreterare Åsa Hagelstedt kommenterar nu debatten, bland annat genom att efterfråga ett skarpare juridiskt regelverk kring hundavel.
– Extremavel är ett stort djurskyddsproblem och Djurskyddet Sverige kräver en skärpning i lagstiftningen mot extremavel, bland annat en straffskärpning.
Hon betonar att ansvaret ligger hos flera parter.
– Enskilda uppfödare och Kennelklubben med dess rasklubbar har ett stort ansvar i att ytterligare stärka sitt arbete i frågan. En hund med andningsproblem ska inte premieras på utställningar eller användas i avel, säger Åsa Hagelstedt.

Text: Mia Sahl