Jordbruksverket JO-anmäls för förslag som rör griskultingar

Jordbruksverket JO-anmäldes i fredags för förslaget att skilja griskultingar tidigare från suggan. Anmälan gäller även en av verkets divisionsdirektörer som anmäls för tjänstefel efter ett uttalande.

”Vi får hela tiden avväga djurskyddsgruppernas intressen mot företagens, och här anser vi oss ha hittat en balans som ger näringslivet fördel samtidigt som vi bibehåller djurskyddet.”

Så sa Jordbruksverkets divisionsdirektör för främjande och förvaltning Håkan Henrikson i SVT Nyheter den 21 augusti angående Jordbruksverkets förslag att under vissa förutsättningar tillåta att griskultingar skiljs från suggorna tidigare än vad som i dag är tillåtet. Nu är både Jordbruksverket och Henrikson JO-anmälda.

Enligt anmälaren Martin Ragnar, som skrivit boken ”Grisens historia” gör sig Håkan Henrikson genom sitt uttalande skyldig till tjänstefel:
”Jordbruksverket och dess tjänstemän har att följa svensk lag – inte att överpröva lagen eller skapa regler utifrån andra utgångspunkter än de som lagen föreskriver” står det i anmälan som kom in till JO, Justitieombudsmannen, i fredags kväll.

Huvudfrågan gäller Jordbruksverkets kritiserade förslag att i vissa fall tillåta att griskultingar skiljs från suggan redan efter 21 dygn, istället för efter dagens 28 dygn. Anmälaren anser att Jordbruksverket genom förslaget bryter mot lagen, eftersom:

”Djurskyddslagen som beslutats av Sveriges riksdag innehåller två portalparagrafer vad gäller djurhållning, nämligen:
2 § Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.
4 § Djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.”

Om suggan och hennes kultingar lämnas ensamma diar kultingarna normalt under 17 veckor, skriver Martin Ragnar i anmälan och hänvisar till Per Jensen och Recén i ”When to wean-observations from free-ranging domestic pigs”, Appl. Anim. Behav. Sci. 1988.

”Det är uppenbart att naturligt beteende innebär att avvänjningen tar någonstans mellan 11 och 17 veckor, att jämföras med dagens minimikrav i Sverige om 4 veckor. Att i det läget sänka kravet ytterligare till 3 veckor går stick i stäv med Djurskyddslagens § 4”, hävdar anmälaren och påpekar att:

”Djurskyddslagen nämner inte heller något om att djurens intresse av att kunna bete sig naturligt på något sätt ska ställas i relation till, vägas av mot eller kompromissas av produktionsekonomiska överväganden.”

Men genom Håkan Henriksons uttalade tydliggör han själv och Jordbruksverket i sitt förslag till nya regler att de ”gjort just detta senare – å ena sidan tittat på djurens naturliga beteende, men sedan själva hittat på en annan utgångspunkt – produktionsekonomin – utan något stöd i lagen och låtit dessa i detta fall motstridiga intressen på något outgrundligt sätt `balanseras´”, skriver Martin Ragnar i sin anmälan.

Tidningen Djurskyddet har under eftermiddagen varit i kontakt med Håkan Henrikson, som ännu inte tagit del av anmälan/underlaget och därför inte kan ge någon kommentar just nu.

Nästa steg blir att JO:s jurister granskar anmälan och avgör om den ska utredas eller ej.

Text Katarina Hörlin
Foto Åsa Tidningen Djurskyddet webb.

Läs mer om kritiken mot Jordbruksverkets förslag

Här är uttalandet i SVT Nyheter som är bakgrunden till JO-anmälan för tjänstefel:
Hård kritik mot nya regler för grisuppfödning

Debattartikeln, som Djurskyddet Sverige tillsammans med flera andra djurskydds- och konsumentorganisationer publicerade i ETC, finns här:
Jordbruksverket sänker djurskyddsnivån – agera politiker

Tidningen Djurskyddets tidigare bevakning av de nya förslagen från Jordbruksverket kan läsas här:
Djurskyddet måste väga tyngst när föreskrifter ändras