Cirkus Brazil Jack slutar med djur

Sveriges äldsta cirkus Brazil Jack slutar helt med djur i sina föreställningar. Beskedet kom i går.

Vi når cirkusdirektör Trolle Rhodin på telefon och han berättar att detta är en utveckling som varit på gång länge.
– Vi har legat steget före och känner att det nu är rätt steg för oss att ta.

Djur på cirkus har ju en lång tradition, var det ett svårt beslut?
– Nej, det har inte varit svårt. Cirkus har en lång tradition, vår har varit igång i 119 år och jag tillhör den tolfte generationen, som driver Brazil Jack. Men traditionen är cirkus som konstform, och föreställningarna med djur har absolut varit en del av själva cirkustårtan, men ändå bara en del. Det finns andra viktiga delar som komedi och akrobatik vilka vi nu kommer att utveckla än mer, säger Trolle Rhodin.

Vilka djur har ni i era föreställningar just nu?
– 1999 hade vi vår sista föreställning med elefanter, så det är nästan tjugo år sedan vi slutade med det. De djur vi har idag är ett eller två hästnummer per föreställning och det är hästar som vi hyrt in. Det blir alltså inte en så stor omställning för oss rent praktiskt. Men jag vill ändå säga att även om vi som cirkus följer med samhällsutvecklingen och anpassar oss till den och nu helt avskaffar våra föreställningar med djur, så betyder inte det att de djur som uppträtt hos oss inte haft det bra. Vi är djurmänniskor själva, och väldigt måna om att djur ska ha det bra, säger Trolle Rhodin.

Djurskyddet Sveriges generalsekreterare Åsa Hagelstedt välkomnar nyheten att svensk cirkusnäring går före lagstiftningen.
– Snart har vi ett förbud mot vilda djur på cirkus, men att Brazil Jack nu tar nästa steg och blir helt djurfria är mycket positivt!

Text: Katarina Hörlin
Foto: Brazil Jack och Malena Carlsson.


Trolle Rhodin är cirkusdirektör på cirkus Brazil Jack.

Flera länder har  förbjudit djur på cirkus
Flera länder har redan infört totalförbud mot djur på cirkusar. Några av dem är Grekland, Österrike, Israel och Peru. I den proposition till Ny djurskyddslag som regeringen presenterade i januari föreslås att sjölejon och elefanter ska förbjudas på svenska cirkusar.
Läs regeringens förslag Ny djurskyddslag här och från sidan 142 ”Ytterligare bestämmelser om förevisning av djur” finns texten om hur regeringen resonerat om djur på cirkus: Lagrådsremiss: Ny djurskyddslag

Fördjupning: Djur på cirkus
Tidningen Djurskyddet har i flera år bevakat frågan om djur på cirkus och skrivit om hur allt fler länder infört förbud. Läs mer om ämnet i tidigare artiklar ur Tidningen Djurskyddet här:

Tiden är inne – stoppa djur på cirkus 

Sju av tio säger nej till vilda djur på cirkus

Grekland förbjuder djurcirkus