Sju av tio säger nej till vilda djur på cirkus

De flesta svenskar vill inte att det ska vara tillåtet att hålla vilda djur på cirkus. Det visar en färsk opinionsundersökning som Demoskop gjort på uppdrag av Djurens Rätt.

På frågan ”Tycker du att det ska vara tillåtet att hålla vilda djur som exempelvis elefanter och sjölejon på cirkus?” svarade 68 procent, av svenskarna nej, 23 procent svarade ja och 9 procent var osäkra. Motståndet mot vilda djur på cirkus var starkt i alla åldersgrupper.

Ett stort antal länder i världen har förbjudit vilda djur på cirkus, däribland Nederländerna, Storbritannien och flera latinamerikanska länder. Grekland, Cypern, Bolivia och Bosnien Hercegovina har förbjudit alla djur på cirkus. I Sverige framgår i djurskyddsförordningen vilka djur som inte får visas på cirkus där finner vi bland annat rovdjur, säldjur (sjölejon undantagna) kängurur, apor och flodhästar. Regeringens utredare har i sitt betänkande om ny djurskyddslag från 2011, föreslagit att utöka listan med elefanter och sjölejon.

I opinionsundersökningen framgår att motståndet mot vilda djur på cirkus är något större hos kvinnor där 77 procent inte vill att detta ska vara tillåtet jämfört med 59 procent hos männen. Politisk tillhörighet är också en faktor. Bland de rödgröna väljarna ligger motståndet på 74 procent medan det hos alliansens väljare ligger på 64 procent. Störst motstånd finns hos Vänsterpartiets väljare (80 procent) och lägst hos Folkpartiets och Centerpartiets väljare (62 procent).

Undersökningen genomfördes av opinionsundersökningsföretag Demoskop på uppdrag av Djurens Rätt under perioden 31 mars – 8 april 2015. 1 000 telefonintervjuer genomfördes med personer från 15 år och uppåt.