Djurskyddslagen inget att skryta om

Djurskyddet Sverige har tagit ställning för att det är okej att nyttja djur för människors syften om djuren behandlas på ett bra sätt. Men hur vet man det?

Inom EU finns i dag inget krav på obligatorisk ursprungsmärkning för gris, lamm, kyckling och mejeriprodukter Den frivilliga märkning som finns är ofta vilseledande. Den landsbeteckning som finns säger inget om var djuret fötts upp och var det slaktats. Det är stor risk att djuret varit obedövat innan slakt. Sverige är ett av fåtal länder i EU som ställer krav på bedövning vid slakt.

En ändring kan vara på gång. I juni röstade EU-parlamentet för nya krav på ursprungsmärkning i EU. Ledamöterna vill att kravet ska gälla alla sorters kött- och fågelprodukter samt mejerivaror. Ett mycket bra förslag! Men garanterar en sådan märkning att svenska djur levt enligt svensk djurskyddslagstiftning? Nej, knappast. Trots att djurskyddslagen endast anger en miniminivå på djurskyddet visar larmrapporter om vanvård och smygtagna filmer att många bönder struntar i lagstiftningen. Och det kan de göra i godan ro eftersom länsstyrelsen, som ska se till att lagen efterlevs, inte har tid att utföra kontrollerna.

Många bönder klagar på att Sveriges ”stränga” djurskyddslag gör att de inte kan konkurrera med andra länder. Centerpartiet, med jordbruksminister Eskil Erlandsson i spetsen, lovar i sitt valmanifest att djurskyddet ska styras mer med sunt ”bonnförnuft” än av lagar och regler.

Samtidigt skryter svenska bönder och nämnde minister om den svenska djurskyddslagen som de menar är världens bästa. Det kallar jag hyckleri!

pipadmin

E-post: