Kännande varelser ses som materia

”Det förfärliga är att i modern djurhantering har människan börjat betrakta djuret som materia redan innan själen lämnat det.”

Meningen är hämtad ur Kerstin Ekmans nya bok Gubbas hage, som är en av alla de böcker vi recenserar i nya numret av Tidningen Djurskyddet.

Temat är fisk. Dessvärre visar de intervjuer vi gjort med forskare vars expertis är just på detta djurslag att fiskar länge betraktats som ett slags materia: Utan känsel, utan förmågor har de setts som något som bara rört sig under ytan i väntan på att dras upp av människan.

Forskning visar att fiskar har enorma förmågor, de samarbetar och vissa av dem håller ihop under lång tid.

Tidningen ger en bild över hur kunskapsläget är idag, vilka utmaningar som väntar och framför allt vilka förbättringar som redan är på gång. Inte minst inom EU finns flera möjligheter till samarbete över gränserna. Under hösten och vintern kommer samtliga artiklar att läggas ut här på webbtidningen, tillsammans med uppföljningar.

Missa inte heller alla fina recensioner i tidningen, förutom Gubbas hage bjuder vi på närläsning av Rosamund Youngs Kornas hemliga liv, Britt Collins Bortsprungen och Lennart Sjögrens Världskråkan – och många fler!

Fin höst!
Katarina

Redaktör
Tidningen Djurskyddet

 

Katarina Hörlin

Redaktör, Tidningen Djurskyddet
E-post: