Noll koll på rennäringen

Djurskyddet Sveriges granskning visar att ansvariga länsstyrelser inte har någon koll på hur renarna har det.

När WSPA lät en brittisk journalist dokumentera den svenska rennäringen avslöjades en hantering av renarna som strider mot svensk djurskyddslagstiftning. Bilderna visade stressade djur som hanterades hårdhänt vid lastningen av slakttransporten samt en mycket plågsam och strängt förbjuden avlivningsmetod.

Djurskyddet Sveriges granskning visar att berörda länsstyrelser, som ska se till att djurskyddslagen följs, har mycket liten alternativt ingen som helst koll på hur renarna har det. Resursbrist är en förklaring. En annan kan vara att myndigheterna är rädda för att bli anklagade för någon form av diskriminering. Men vi kan inte acceptera att renar lider, lika lite som vi kan acceptera att grisar och kor gör det!

I år satsar regeringen 25 miljoner kronor på länsstyrelsernas djurskyddskontroller. Mycket välkommet! Låt oss hoppas att satsningen också kommer renarna till del

Birgitta Wiberg

E-post: