Flera frågetecken kring omhändertagna katter

Den 1 juni 2018 tog länsstyrelsen över vissa av polisens djuruppgifter. Länsstyrelserna fick ”huvudansvaret enligt djurskyddslagen för att transportera, förvara, sälja, skänka bort eller låta avliva omhändertagna djur. De flesta av polisens uppgifter enligt lagen om tillsyn över hundar och katter, den så kallade tillsynslagen, flyttas också över till länsstyrelserna” förklarade myndigheterna i ett pressmeddelande.

Eftersom Tidningen Djurskyddet ges ut av Djurskyddet Sverige, som har omkring 48 ideellt arbetande föreningar anslutna, varav ett tjugotal driver egna katthem, kom frågan naturligt upp att vi skulle undersöka hur övertagandet blivit. Vilka konsekvenser har det fått för föreningarna? För katthemmen? För katterna?

Två huvudfrågor utkristalliserades:
Den första gällde vilka som kunde bli uppstallningsplats åt länsstyrelsen. Flera av de föreningar med katthem som hade haft avtal med polisen att ta hand om de katter polisen omhändertog, kunde nu inte få avtal då länsstyrelsen krävde f-skattesedel av de uppstallningsplatser de upphandlade. Ett fåtal av Djurskyddet Sveriges föreningar har f-skatt och ett par av dem är också uppstallningshem. Men det stora flertalet saknar f-skatt och kunde därmed, trots katthem och erfarenhet av hur hantera katter som farit illa, inte vara med i upphandlingen inför den 1 juni 2018.

Den andra gällde en oro över att platser upphandlats utanför det egna länet och att djur som omhändertagits skulle behöva ge sig ut på långa transporter.

För att ta reda på om detta stämde skickade tidningen ut en enkät till alla länsstyrelsers djurskyddsenheter. Men under arbetets gång insåg vi att det tillkommit nya, för föreningarna än mer akuta, problem. Det rörde katter som hittats ute, medtagna och magra, förmodligen ägarlösa, men de kanske hade en ägare. I vissa kommuner hänvisade polis och länsstyrelser till varandra och ibland slutade det med att  de ideella katthem som inte längre hade avtal med någon myndighet, men fulla katthem, tillfrågades om de inte kunde hjälpa till. Situationen var densamma på flera orter i landet.

Årets sista nummer av Tidningen Djurskyddet handlar om denna och andra aktuella frågor som djurskyddsföreningarna har. Vi ställer dem till polisen och länsstyrelsen som får ge sin bild. Tidningen är ute på Luciaafton, men materialet är nu så omfattande och svårigheterna kring katterna som hittas ute är så stora att tidningen fortsätter katt-temat även nästa år. Ett år som förhoppningsvis blir ett bättre för alla övergivna, bortsprungna och förvildade katter där ute.

Katarina Hörlin
Redaktör

Katarina Hörlin

Redaktör, Tidningen Djurskyddet
E-post: