Skånskt avelsförbud ett steg i rätt riktning

Det har gått lite över en månad sedan jag började jobba som vikarie för Elsa Frizell, som är hemma med sitt tredje barn. Under den tiden har både skrivblocket och kameran gått varma, men jag har också lärt känna en förening som är starkt engagerad och som utför ett otroligt viktigt arbete. Jag ser fram emot att fortsätta med samma noggranna granskningar av djurskyddsfrågor som Elsa gjort.

Kycklingarnas framavlade tillväxt och hundrasernas extrema utseenden är två exempel på när djurens intressen ställs långt under människans. Där har samhällets djurskyddssystem en otroligt viktig funktion att fylla. Därför är det glädjande att se Länsstyrelsen i Skånes beslut att stoppa uppfödning på hundar med ögonsjukdomen entropion. Jordbruksverkets föreskrifter medger att det kan bli svårt att fortsätta avla på vissa raser där hälsoläget är för dåligt. Det är helt rätt. Inget djur ska behöva växa upp i lidande, bara för att dess uppfödare önskade ett visst utseende.

När det gäller kycklingarna lämnas de åt marknadens nycker. Kanske räknas de 78 miljoner som dör varje år, varav flera med benproblem och bukvattusot, mer som någon slags skörd än som en mängd individer.

Dagens situation är åtminstone bättre än gårdagens. En stor del av avelsarbetet hos kycklingar läggs idag på hälsofaktorer, menar branschen. Svenska kennelklubbens program för att komma tillrätta med de genetiska sjukdomarna har fått uppskattning från flera håll. Framtiden får utvisa hur dessa initiativ fungerar.

Det går alltid att själv vara den förändring man vill se. För den som äter kyckling till exempel genom att söka upp en lokal gård där det produceras traditionella lantrashöns. För dig som vill skaffa hund – varför inte en hälsosam blandras?

Micke Hanås

E-post: