Svensk travsport förbjuder spödrivning

Nya numret av papperstidningen har precis kommit ut. Vi presenterar nyheten att Svensk Travsport fattat det historiska beslutet att inte längre tillåta drivningar med körspö under lopp. Ändringen gäller från och med 2022 och fram till dess ska kuskar, domare och annan banpersonal träna sig i att följa de nya reglerna. I tidningen intervjuas Svensk Travsports VD Maria Croon om förändringen, hästetologen Renate Larssen, ordförande i Sveriges Akademiska Etologer, ger sitt perspektiv och Djurskyddet Sveriges generalsekreterare Åsa Hagelstedt och sakkunniga Anna Lundvall, berättar vad de anser behövs för att ge travhästarna ett gott djurskydd under lopp.

Länsstyrelsen i Skåne har fattat ett annat historiskt beslut när de i somras beslutade om ett års spöförbud mot en svensk travkusk. Beslutet är överklagat och i tidningen ger vi bakgrunden till beslutet och överklagandet.

Hösten är här och med den många nyheter inom djurskyddetsområdet. En är att regeringen i förra veckan beslutade att lämna in sin proposition om skärpta straff för djurplågeri. Ett nytt brott, grovt djurplågeri, ska införas i brottsbalken för de allvarligaste fallen av brott mot djur, skriver regeringen som föreslår att straffskalan ska vara fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Läs mer om detta och följ vår fortlöpande bevakning av vad som sker i minkhållningsfrågan, hur det blir för djuren som köptes under coronapandemin och mycket mer här på webbtidningen.

Fin höst!

Katarina Hörlin

Redaktör, Tidningen Djurskyddet
E-post: