Väntan på besked från regeringen

Kommer det att bli lagstadgat krav på obligatorisk märkning och kastrering av katter? Frågan ligger hos regeringen, närmare bestämt Näringsdepartementet där sedan några veckor tillbaka remissvaren på Ulrika Geijers av djurskyddsorganisationerna mycket uppskattade förslag sammanställts.

 

Katarina Hörlin

Redaktör, Tidningen Djurskyddet
E-post: