”Inför djuradvokater!

Djurens jurister vill att djurorganisationer ska få företräda djur i domstol.
– Brott mot djur är inte särskilt prioriterade och djur kan inte föra sin egen talan, säger Eva F Diesen.

Djurens jurister är ett ideellt nätverk av jurister och juridikstuderande med ett gemensamt intresse för djurjuridik och djurrättsfrågor. Nätverket ger rådgivning och tar sig an enskilda ärenden. Det vill utveckla djurrätt och djurjuridik som egna rättsområden och kurser på juristutbildningar samt bilda opinion för att lyfta djurens låga rättsliga status.

– Vår utgångspunkt är att djur ska få det bättre, djuren är våra klienter. På sikt har vi planer på att kunna arbeta heltid med djurjuridik och att våra aktiva ska specialisera sig på olika områden, säger Eva F Diesen i nätverket.

Djurens jurister vill att djurorganisationer ska få företräda djur i domstol.

– Brott mot djur är inte särskilt prioriterade och djur kan inte föra sin egen talan.

Vill ni införa djuradvokater?

– Ja, jag gör gärna jämförelsen med barn som har juridiska ombud, så kallade särskilda företrädare, när vårdnadshavare inte kan eller får ta tillvara deras rättsliga intressen.

Eva F Diesen hoppas att den pågående översynen av djurskyddslagen inte kommer att leda till urvattnade lagförslag och försämringar för djuren.

– Enligt direktiven finns det en risk för det om näringens intressen av att slippa detaljregleringar väger tyngre än stränga djurskyddskrav som är ekonomiskt betungande.

Hon konstaterar att något förslag om talerätt för djur eller särskilda djuradvokater inte finns med i direktivet.

– Kanske är tiden inte mogen, men vi fortsätter driva frågan. I USA finns det rättsfall där enskilda fått föra talan mot dålig djurhållning i till exempel djurparker.

I Schweiz hade man för en tid sedan en folkomröstni