Namninsamling för ny djurskyddslag

Igår startade Djurskyddet Sverige en namninsamling till stöd för en ny djurskyddslag. På ett dygn  har 10 000 namn samlats in. –Detta är helt fantastiskt,  säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare i Djurskyddet Sverige.

För tre år sedan presenterades en utredning med ett förslag till ny djurskyddslag. Den förra regeringen lovade att lägga fram en proposition utifrån utredningens förslag men inget skedde. Nu vill Djurskyddet Sverige påverka den nya regeringen genom en namninsamling.
-Vi behöver verkligen en ny djurskyddslag. Inte för att det som står i nuvarande lag är dåligt men för att det i den saknas skydd för flera djur. Vissa saker i lagen behöver också  förtydligas till exempel vad  naturligt beteende är. Idag är det olika beroende på var djuret finns. Till exempel har minken helt olika regler beroende på om de lever i djurpark eller föds upp till päls, säger Åsa Hagelstedt.

I utredningens förslag till en ny djurskyddslag föreslås bland annat tydligare krav på djurägare om kompetens för respektive djurslag samt en minimiålder på 16 år för att äga djur. Det ska bli ett tydligare förbud mot avel som medför lidande för djur och kor ska inte få vara uppbundna. Dessutom ska sjölejon och elefanter förbjudas på cirkus och straffet för brott mot djur ska skärpas.

För Djurskyddet Sveriges föreningar kommer kravet på obligatorisk märkning och registrering av alla katter göra mest skillnad. Samt ett förbud mot att överge djur.
-I vår verksamhet så ser vi allra tydligast behovet av en lag som minskar antalet hemlösa katter eftersom vi genom våra lokalföreningar, dagligen, hjälper ett stort antal övergivna katter som behöver nya hem.

Djurskyddet Sverige kommer att uppvakta regeringen och med hjälp av namnunderskrifterna kräva att förslaget till ny djurskyddslag läggs fram till riksdagen snarast.Namninsamlingen som sprids på Facebook och har under endast ett dygn samlat  10 000 namnunderskrifter.
-Det är helt fantastiskt och visar på det stora engagemang som finns för djuren. Vi hoppas att så många som möjligt hjälper oss att sprida namninsamlingen, säger Åsa Hagelstedt.

Djurskyddet Sverige vill se ett beslut om ny lag i riksdagen senast under nästa år så att den kan träda ikraft under 2016.

Här finns namninsamlingen