Motverka hundfetma med motion

Hälften av alla hundar och katter som besöker en veterinärklinik är överviktiga. Det visar en ny undersökning.

”Fodret ska garantera tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel och ges i sådan mängd så att de inte blir för magra eller för feta.” Så säger Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt.

Men när foderföretaget Royal Canin i dagarna släppte resultatet av sin årliga undersökning kring övervikt hos hund och katt visade det sig återigen att mer än hälften av de hundar och katter som besöker landets veterinärkliniker är överviktiga.

– Vet djurägaren om att dennes hund eller katt är överviktig och väljer att inte göra något åt det, så måste det betraktas som vanvård. Jordbruksverkets föreskrifter är glasklara: hunden eller katten ska utfodras så att de inte blir för magra eller för feta, säger Emma Brunberg, sakkunnig på Djurskyddet Sverige.

”Tala med foderrådgivare”
Foderföretagets undersökning baseras på svar från 170 veterinärer, djursjukskötare och veterinärstudenter. 90 procent av dem anser att övervikt hos katt och hund är ett fortsatt ökande problem, skriver Royal Canin och konstaterar att när det gäller katt anses andelen överviktiga vara 55 procent och för hund 51 procent.

– Det är klart att det kan vara svårt att få en överviktig hund eller katt att gå ner i vikt. Men det är ingen ursäkt för att välja att inte lägga ner det arbete som krävs. Man kan gärna prata med en foderrådgivare eller veterinär för att få hjälp med både utfodring och motion. Jag har själv haft en hund som hade svårt att hålla vikten på grund av medicinering. Jag fick vara noga med rätt mängd av ett välanpassat foder och mycket motion, allt för att han skulle må så bra som möjligt, säger Emma Brunberg.

Omhändertagen hund
Fetma hos hund och katt ökar risken för diabetes, urinsten, led- och hjärtsjukdomar. I dagarna omhändertogs en hund av länsstyrelsen just på grund av övervikt. Efter flera års kontroller och föreläggande att följa veterinärers rekommendationer om viktnedgång, men där inget hände, tog länsstyrelsen med stöd av Djurskyddslagen beslutet att omhänderta den överviktige hunden.

Länsstyrelsen skriver i sitt beslut:
”Övervikt hos hundar har samma negativa effekter som hos människor. Det påverkar hjärta och inre organ, såväl som det blir en onödig belastning på ben och leder. Det kan även förkorta djurets livstid. Länsstyrelsen bedömning är att XX (hundens namn, reds anm.) är märkbart påverkad av sin övervikt, andhämtningen är ansträngd och allmäntillståndet bedöms vara nedsatt. Huruvida övervikten beror på felaktigt foder, för mycket foder för lite motion och aktivering eller om det är ett symptom på ett sjukdomstillstånd bör utredas av en veterinär.”

Bantningsplan upprättas
Länsstyrelsens beräkningar visar något färre överviktiga hundar och katter än Royal Canins undersökning. Enligt länsstyrelsen är upp till 40 procent av hundarna i landet överviktiga, och cirka 25 procent av katterna.

När länsstyrelsen möter överviktiga hundar eller katter ställer myndigheten kravet att djuret tas till veterinär för undersökning och bedömning. En bantningsplan upprättas hos veterinären och djuret får under en period vägas regelbundet för att djurägaren och länsstyrelsen ska kunna följa viktnedgången, skriver länsstyrelsen.

Text: Katarina Hörlin
Foto: Emma Brunberg