Kameraövervakning på slakterier har föreslagits tidigare

Förslaget om kameraövervakning på svenska slakterier är inte nytt. 2018 la moderaterna Annicka Engblom och Ulrika Heindorff (M) fram en motion som föreslog just detta, men motionen avslogs. Ännu tidigare ute var miljöpartiet där Gustav Fridolin (MP) som föreslog det till riksdagen 2003/2004.

”Sverige bör lära av länder som går före i djurskyddsfrågor och enligt samma modell införa kameraövervakning på alla utrymmen i slakterier där levande djur hålls. Övervakningen kan ske av särskilt utbildade veterinärer. I det fall oegentligheter och brott mot bestämmelser eller lag upptäcks kan slakteriet bötfällas, licenser dras in eller brottsutredningar inledas.” skrev de då.

Förslaget avslogs dock 2019. Läs hela motionen här: Inför kameraövervakning på slakterier

Miljöpartiet (MP) var mycket tidigt ute och så tidigt som 2003 skrev Gustav Fridolin en motion till riksdagen att: ”Det borde ligga i allas intresse att djur på svenska slakterier fick ett så smärtfritt och värdigt slut som möjligt. Så verkar dock tyvärr inte alltid vara fallet, utan missförhållanden på landets slakterier är alltför vanliga. ( – – – )

För att tillse att bestämmelserna följs borde också djurhanteringen på slakterierna kameraövervakas. Detta skulle inte bara sätta större press på slakterierna att behandla djuren väl, utan det filmade materialet skulle också vara till stor hjälp för de myndigheter som ansvarar för tillsynen och vid behov kunna användas som bevismaterial.”

Även denna motion avslogs och Miljöpartiet har sedan dess drivit frågan på olika sätt och har ett kongressbeslut på att frågan ska drivas. Läs motionen från 2003 här: Situationen på svenska slakterier