Liberala Ungdomsförbundet vill ha bort förbud mot tidelag

Förbudet mot att ha sex med djur ska rivas upp. Det röstade Liberala Ungdomsförbundets igenom på sin kongress i början av augusti.

De argument som förbundet framhåller är att man inte vill ha flera olika former av lagstiftning som rör samma sak.
– Vi tycker att det är onödigt med två lagstiftningar. Bedömningen har efter årets kongress gjorts att djurskyddslagen på ett fullgott sätt skyddar djur som far illa och att en särskild lag om tidelag är överflödig, säger förbundssekreterare Thea Andersson.

Utförligare information kring vilka argument som lett fram till beslutet vill hon inte ge.
– Liberala ungdomsförbundet har i omgångar varit för respektive mot förslaget. I år föll det åt det här hållet. Vi är förbund med högt i tak och diskussionerna är såväl avancerade som bitvis svåra, säger hon.

Det var i februari 2014 som riksdagen beslutade om den nya lagen som förbjuder sex med djur.