Ökad illegal jakt på rovdjur

Licensjakten på varg ökade inte acceptansen för rovdjuren, som regeringen hade trott. I stället har den illegala jakten ökat.
– Mot vargen finns ett väldigt stort hat, säger förre överåklagaren Sven-Erik Alhem, ledamot i Djurskyddet Sverige.

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, anmäldes under perioden januari till september i fjol 49 fall av illegal rovdjursjakt (varg, björn, järv, lodjur och kungsörn) till polisen. Det är högre siffror än under hela 2009, då totalt 32 fall anmäldes under hela året.

I Brå:s rapport Illegal jakt på stora rovdjur framgår det att antalet dömda gärningsmän kan räknas i promillen för de här brotten. Under åren 2005-2006 räknar forskarna med att varannan varg som dog blev offer för illegal jakt.

Ett annat sätt att döda varg illegalt är att förgifta åtlar som läggs ut i skogen. Det handlar om älgkadaver eller slaktrester som prepareras med gift, som cyanid, glykol och karbofuran. Också rävar, fåglar och andra djur som äter av åteln går en plågsam död till mötes. Brottet kallas grov förgöring.

– För varghatare är licensjakten inte nog. De anser att vargen ska utrotas totalt, säger Sven-Erik Alhem.

Vuxendödligheten för lodjur är enligt Brå 10-20 procent per år. Legal och illegal jakt utgör mellan 50-90 procent av den årliga dödligheten från ett års ålder. Forskarna bedömer att 100-150 lodjur skjuts illegalt varje år.

När det gäller järvar bedömer forskarna att två tredjedelar av de vuxna djuren som dör, dör av illegal jakt. För björn finns inga aktuella beräkningar.

– Lodjuret är hotat eftersom det tar rådjur. Järven gillas inte av samerna för att den tar ren. Björnen är accepterad av de flesta, den ser ju snäll ut och har alltid varit god i sagorna, till skillnad från vargen, säger Sven-Erik Alhem.

Han poängterar att det är viktigt att anmäla misstänkt tjuvjakt.

– Tyvärr känner många rädsla för att anmäla. De riskerar att bli illa sedda i bygden eller uteslutas från jaktlaget, säger Sven-Erik Alhem.

I SVT:s Gomorron Sverige beskrev kommissarie Stefan Dangardt, polisen Dalarna, den omfattande laglöshet som råder i stora delar av de vargtäta områdena; statstjänstemän som hotas och trakasseras, vittnen som skräms till tystnad, vargar som försvinner spårlöst och hur rättstaten mer eller mindre tvingas kapitulera.

Mordhot eller andra hot och trakasserier har mött varannan tjänsteman som arbetar med rovdjur i de fem län där licenjakt på varg är tillåten. Det visar en undersökning som radioprogrammet Kaliber har gjort med 52 berörda tjänstemän. En naturbevakare vid länsstyrelsen i Dalarna berättar att han minst två gånger blivit hotad till livet och fått bilens däck sönderskurna hemma på sin gård. Länsstyrelsen i Värmland har, på grund av hot och trakasserier mot personalen, skrivit till regeringen och bett att personalens personuppgifter ska kunna hemligstämplas.

Regeringskansliet bereder nu frågan om en kriminalisering av försök och förberedelse till jaktbrott.