Utsatta djur får trygga hem

I Uppsala tar den ideella föreningen Voov hand om misshandlade personers husdjur som sällan får tas med till skyddade boenden.
– För många betyder djuren allt. De vill till varje pris ha med sitt djur på andra sidan uppbrottet, säger Jonna Fallhagen, ordförande.

Voov – veterinär omtanke om våldsutsatta, startades på initiativ av ordföranden Jonna Fallhagen, veterinärstudent vid SLU – Sveriges lantbruksuniversitet.

– Det är vanligt att våldsutsatta inte vågar ta sig ur situationen eftersom de inte vågar lämna husdjuren. De blir ofta också misshandlade eller riskerar att bli det, säger hon.

[insert_php]echo dfads( ’groups=33&limit=1’ );[/insert_php]

Föreningen har ett nära samarbete med polisen, kvinnojouren och socialtjänsten. Huvudsyftet är att hjälpa personer att ta sig ur våldssituationer genom att ta hand om djuren tills den våldsutsatta inte längre är i behov av skyddat boende. Bara ett fåtal skyddade boenden i Sverige tillåter den våldsutsatta att ta med sitt husdjur.

Kontakten med Voov förmedlas via kvinnojouren, polisen eller socialtjänsten.

– En förutsättning för att kunna få hjälp av oss är att den våldsutsatta själv har börjat processen med att ta sig ur relationen, säger Jonna Fallhagen, som är noga med att poängtera att föreningen hjälper våldsutsatta oavsett kön.

Sedan starten 2008 är det dock bara kvinnor som sökt hjälp från Voov. Det handlar om runt 15 kvinnor vars djur placerats i jourhem.

– Minst det dubbla har ringt kvinnojouren med frågor som ”får jag ta hunden med mig om jag sticker i kväll?”, men sedan inte vågat lämna relationen, berättar Jonna Fallhagen.

Ett 20-tal djur; hundar, katter, marsvin, hamstrar och fåglar, har sedan starten placerats i tillfälliga jourhem. Voov kan också hjälpa till att placera hästar och lantbruksdjur.

Jourhemmen ställer, liksom alla inblandade, upp ideellt. Djurägaren står för den löpande kostnaden för djuret, som mat och veterinärvård.

Djurägaren får inte veta var djuret placerats och jourhemmet får inte veta vems djur det tagit hand om. Däremot kan ägaren kommunicera med jourhemmet genom anonyma e-post-adresser.

Officiell representant för Voov är också veterinärstudenten Nathalie Nordén som arbetar med expandering av verksamheten.

Tanken är att Voov ska finnas på flera orter runt om i landet. Hittills finns intresse från ett tiotal kommuner, däribland Göteborg.

Kontakta Voov:

Voov har en hemsida som heter voov.nu

Är du i behov av hjälp från Voov – kontakta socialtjänsten eller kvinnojouren på din ort.

Behöver du hjälp att veta vart du kan vända dig eller om det finns någon kvinnojour på din ort – ring kvinnofridslinjen på telefon 020-50 50 50.

Har du allmänna frågor om föreningen – maila ordförande Jonna Fallhagen på