Tuffare tag mot tjuvjakten

Riksdagen har kriminaliserat försök eller förberedelse till jaktbrott.

Orsaken är att den grova jaktbrottsligheten är omfattande men att mycket få fall leder till lagföring. Förhoppningen är att lagändringen ska vara ett värdefullt verktyg i bekämpandet av den illegala jakten på rovdjur.

Exakt hur utbredd den illegala jakten är vet man inte. Forskare har emellertid kommit fram till att det troligen är flera hundra rovdjur som skjuts illegalt varje år.