Miljontals ägg i EU blir illegala

Från årsskiftet blir oinredda hönsburar förbjudet i hela EU. Ändå sitter mer än femtio miljoner höns i de gamla trånga burarna. 

Trots att det är tolv år sedan som hönsburar utan rede, sandbad och sittpinne förbjöds, har nästan hälften av medlemsländerna inte bytt ut de gamla burarna. EU-kommissionen hävdar att producenter med gamla burar kommer att få sanktioner men hur de ska gå till är det ingen som vet. Och i EU-parlamentet är man skeptisk.
-Det här är ett stort problem och ett ämne som diskuteras hett i EU-parlamentet, inte så mycket för hönsens skull, men för att om ingen följer EU:s lagar undergrävs hela legitimiteten för EU, säger Anna Hedh, Socialdemokratisk EU-parlamentariker.

Hon sitter i EU-parlamentets utskott för den inre marknaden som bland annat har hand om konkurrensfrågor.
-Vi kommer att lyfta detta genom att ställa frågor till EU-kommissionen hur de tänker sätta press på de producenter som har de gamla burarna kvar, säger hon.

Burhönsen blir en konkurrensfråga eftersom de som ställt om till de nya system får en dyrare produktion än de som fortfarande har kvar gamla burar. Detta är något som man enligt miljöpartiets EU-parlamentariker Carl Schlyter kan använda sig av för att påverka i frågan.
-Det bästa skulle vara att få en producent som har hönsen i inredda burar att EU-anmäla en producent som inte ställt om. På så vis kan man visa att lagen får konsekvenser, säger han.

I Sverige har de oinredda burarna varit förbjudna sedan 1997 men länge var det möjligt att få dispens. Idag finns inga höns i Sverige kvar i de gamla systemen.