Twittrande fåglar ska få fler att sätta upp holkar

Det är inte bara vi människor som har brist på bostäder i storstäderna. När staden breder ut sig, påverkar det livet för våra minsta invånare, småfåglarna.  I Stockholm startar denna vecka ett projekt för att få fler att sätta upp holkar.

Projektet, som drivs av Stockholms Ornitologiska Förening och byggvaruhuset Bygg-Ole, vill  göra folk uppmärksamma på nyttan med att sätta upp holkar.
-Småfåglar är viktiga för den biologiska mångfalden, men i takt med att städerna tätnar, och många gamla träd tas bort, försvinner fåglarnas naturliga bohålor. Därför bör vi hjälpa fåglarna att hitta nya häckningsplatser genom att sätta upp holkar, säger Gigi Sahlstrand, från Stockholms Ornitologiska Förbund.

I projektet är det fåglarna själva som ska sprida budskapet om bostadssituationen genom det sociala mediet Twitter. Specialbyggda holkar har satts upp på Södermalm och på Värmdö i Stockholm. I dessa finns rörelsesensorer och minidatorer som skickar ut tweeets när fåglarna passerar in och ut ur holken. Monterat på holken finns även en kamera som dokumenterar skeendet.

Fåglarna hittar man på @Kvitterholkarna