EU-rapport: För dyrt med bättre kycklingbedövning

”Inte ekonomiskt gångbart” att fasa ut strömförande vattenbad som bedövningsmetod. Så lyder slutsatsen i EU-kommissionens rapport om bedövningsmetoder för fjäderfän. Ett ihåligt argument, menar Johan Beck-Friis från Djurskyddet Sverige.

Det var EFSA, European Food Safety Authority, som för tio år sedan dömde ut metoden som bristfällig ur djurskyddssynpunkt – man hänvisade till att fåglarna hängdes upp levande och att elchocken inte alltid fungerade som bedövning innan slakt. EFSA rekommenderade en utfasning av metoden – och det var med anledning av detta som Europeiska Kommissionen startade studien, vars resultat publicerades i december förra året.

Men det blir för dyrt, är slutsatsen som rapportförfattarna kommer fram till. De anser inte att det finns några alternativ för små och medelstora slakterier. Bedövning genom gasning – som är bättre ur djurskyddssynpunkt, arbetsmiljö och köttkvalitet, men också dyrare per slaktad kyckling – är utvecklat främst för slakterier med hög produktionstakt.

Johan Beck Friis, styrelseledamot i Djurskyddet Sverige och ansvarig för lantbruksdjursfrågor, håller med om att metoden med strömförande vattenbad är osäker. Argumentet att det inte skulle vara ekonomiskt gångbart att fasa ut metoden tycker han är ihåligt, även om en utfasning skulle medföra högre kostnader för branschen.

– Det får man väl ta ut av konsumenten sen. Om det kostar några öre till att använda gas istället för el så är det inte något som konsumenten märker, säger han.

Fyra av fem kycklingar som slaktas i EU bedövas idag i strömförande vattenbad. Men i länder där arbetskraften är dyrare är andelen som istället gasas vanligare, och i Tyskland bedövas 60 procent med gasning – att jämföra med 35 procent i Sverige. Inom fem år väntas Österrike, Tyskland och Finland ha ställt om, så att fyra av fem slaktkycklingar gasas istället för att bedövas av strömförande vattenbad.