Håll helst hobbyhöns inne

Det smittsamma fågelinfluensaviruset HSN8 har för första gången kommit till Europa. Ett stort utbrott bland tamhöns i Nederländerna har lett till att Jordbruksverket kräver att alla fjäderfän hålls inomhus. Tidningen Djurskyddet pratade med Katharina Gielen från Jordbruksverket om vad som gäller för dig som har hobbyhöns.

Får den som endast har några få höns ha dem ute?
-I möjligaste mån ska hönsen vara inne men de som har hobbyhöns får ha dem kvar ute så länge foder och vatten står under tak. Orsaken är att vi inte kan utesluta att smittan sprids från vilda fåglar.

Vilka symptom kan hönsen få om de drabbas?
-Många blir sjuka fort, symptomen varierar. Vissa får diarré, andningssvårigheter, svullet huvud, kramper, andra blir allmänt hängiga och äggskalen kan blir mjuka.

Vad ska jag göra om jag misstänker att de fått influensan?
Då ska man kontakta veterinär. Man har också en anmälningsplikt till Jordbruksverket om man misstänker fågelinfluensa.

Hur smittar viruset?
-Direktkontakt, viruset är luftburet bara över korta sträckor. Det kan komma in till hönsen via människor om man till exempel får med sig fågelspillning på stövlarna.

Många höns hålls väldigt trångt. Har utbrottet av sjukdomen att göra med djurmiljöerna?
-Det vet jag inte men ju fler djur på liten yta desto snabbare går smittöverföring.

Vad ska man tänka på för att undvika smitta?
Allmän hygien är alltid viktigt, att hålla rent. Extra viktigt är att skydda foder och vatten.

Kan man äta äggen?
-Ja det kan man göra.

Läs mer på Jordbruksverkets sida