Han är Norrbottens första djurpolis

Färre djur som faller mellan stolarna och snabbare handläggningen är resultatet av Martin Wass arbete. –Min drivkraft är att komma tillrätta med alla slarviga djurhållare, säger han.

Martin Wass ska ha kontroll över alla djurärenden i Norrbotten.
-Jag får information om alla omhändertaganden som länsstyrelsen beslutat om. Målet är att de ska göras likadant och på rätt sätt i hela länet, säger han.

En handlingsplan för djurärenden har tagits fram, så poliserna ska veta vart de ska ringa och hur de ska gå tillväga vid ett omhändertagande. Och Martin Wass märker av att många poliser i länet ringer och rådfrågar honom i djurärenden.
– Det här är komplicerade frågor och en polis ska kunna så mycket inom många områden, säger han.

Det var när polisen i Norrbotten fick bakläxa av länsstyrelsen som satsningen på en särskild djurskyddstjänst kom. Länsstyrelsen efterlyste bättre handläggning av polisen. Tanken med tjänsten var också att djurärendena ska kosta mindre bland annat eftersom polisen på ett effektivare sätt kan kräva in sina kostnader från djurägaren för en omplacering.
-Just nu har vi inte sparat några pengar men det är för att antal ärenden har ökat. Framförallt gäller det hemlösa katter som ofta inte har någon ägare. Bara att fånga in en lösspringande katt kan kosta oss upp mot tiotusen. På det tillkommer stallkostnader för de katter som ska omplaceras, säger Martin Wass.

Han välkomnar förslaget till ny djurskyddslag som han tror kommer göra skillnad om den går igenom. Särskilt förbudet mot att överge djur och förbudet mot tidelag tycker han är bra.
-Med ett förbud mot tidelag kan polisen börja agera. Vi ser ju att sådant här pågår idag, till exempel de utredare som går igenom barnporr upptäcker också mycket bilder på djurporr men kan inget göra. 

Sedan augusti 2011 har Martin Wass arbetet som djurpolis och han tror att det inneburit en förbättring för djuren.
-Det är färre djur som faller mellan stolarna och handläggningen har blivit snabbare. Framförallt därför att polisen gör mindre fel, säger han. 

Drivkraften för honom är att komma tillrätta med alla slarviga djurhållare säger han. Men han menar att lagar och regler inte räcker. Det måste inpräntas i folks medvetande att man måste ta hand om djur säger han.
-Det måste till information och utbildning. Det är därför jag är så imponerad över Djurskyddet Sveriges arbete med värdegrundsmaterialet REDE, säger han.