Få fall av sexuella övergrepp mot djur väcker åtal

Igår rapporterade Ekot om att få fall av sexuella övergrepp mot djur leder till åtal och ännu färre till fällande domar. Brist på bevis sägs vara orsaken, liksom ett oklart rättsläge.

– Det måste snarast bli straffbart med sexuella övergrepp mot djur, i enlighet med det lagförslag som presenterats för riksdagen. Det är inte rimligt att utredningen av misstänkta djurplågerifall läggs ner för att bevis inte har säkrats, säger Sven Stenson, förbundsordförande för organisationen Djurskyddet Sverige.

Men även i fall där brott borde kunna styrkas redan idag går förövare fria i brist på bevis.

– Detta visar att samhället måste ta brott mot djur på mycket större allvar. Vi kräver att särskilda djurpoliser införs i alla län, att särskilda åklagare tilldelas djurskyddsbrotten samt att tjänsten som veterinär rättspatolog på Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, permanentas, säger Sven Stenson.

Djurskyddet Sverige anser det vara självklart att också djurpornografi ska förbjudas snarast möjligt.

Lyssna på Ekots inslag