EU-parlamentet uppmanar till åttatimmarsgräns för djurtransporter

Överväg att införa en åttatimmars maxgräns för djurtranporter. Uppmaningen kommer från EU-parlamentet för andra gången i år. Men EU-kommissionen har ännu inte agerat.

I onsdags röstade EU-parlamentet återigen om en åttatimmars maxgräns för djurtranporter till slakt. Resolutionen, som även innehöll krav på bättre villkor under transporterna, fler inspektioner och hårdare påföljder vid djurskyddsbrott, antogs med en överväldigande majoritet.

Det är andra gången EU-parlamentet tar strid för en åttatimmarsgräns – så sent som i mars i år antogs en liknande resolution, initierad av den svenske miljöpartisten och EU-parlamentarikern Carl Schlyter. Men en resolution har inte samma status som nationell lag. Den kan istället ses som en kraftig rekommendation. Det är därför upp till EU-kommissionen om kraven kommer bli verklighet eller inte, och kommissionen har ännu inte agerat i frågan. I Sverige gäller redan en maxgräns på åtta timmar för slakttransporter, men djurtransporter inom EU kan idag ta upp till 28 timmar.

EU:s jordbruksutskott, som kommer med rekommendationer till kommissionen, behandlade frågan den elfte oktober i år. En överväldigande majoritet av utskottets medlemmar valde att rösta emot en maxgräns för djurtransporter. Marit Paulsen från Folkpartiet och EU-parlamentariker, sitter i EU:s jordbruksutskott, och var en av dem som röstade mot förslaget.

– Vi måste se till helheten och inte stirra oss blinda på en generell tidsgräns, förklarade hon i ett nyhetsbrev från Folkpartiets Europaparlamentariker.

Istället efterlyste hon bland annat skärpta kontroller av tranporterna. Marit Paulsen var även en av de få EU-parlamentariker som röstade emot en åttatimmars maxgräns i onsdagens nya omröstning.

Över en miljon underskrifter har samlats in av EU-medborgare som stödjer tidsgränsen. Underskrifterna lämnades av djurrätts- och djurskyddsorganisationer till EU-kommissionen den sjunde juni.

– Det är frustrerande att EU-kommissionen ännu inte har agerat, och tagit beslut om en åttatimmarsgräns för djurtransporter. Långa, plågsamma djurtransporter är inte ett minne blott – det är något som pågår varje dag på vägarna runt om i Europa, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt i ett pressmeddelande.