Landshövding stödjer skånska djurpoliser

Poliser som arbetar specifikt med djurskyddsärenden finns redan i delar av landet. Nu ska de bli verklighet även i Skåne, meddelar landshövdingen efter ett möte med skånska djurskyddorganisationer.

I måndags träffade landshövdingen i Skåne län, Margareta Pålsson, flera djurskyddsorganisationer. Föreningarna förde fram en önskan om särskilda djurpoliser i länet, efter en modell som redan används i Stockholm, Göteborg och Kalmar. Djurpoliserna har särskild kompetens på området och specialiserar sig på ärenden som rör djurskyddsfrågor.

Margareta Pålsson stödjer förslaget, enligt Radio P4 Malmöhus. Inga beslut är ännu fattade men landshövdingen meddelar att en dialog kommer att inledas med polisen. Hon hoppas på att djurpoliserna kan bli verklighet i länet under 2013. De ekonomiska resurserna står polisen för, menar hon.

– Det räknar jag stenkallt på att polisen står för. De har fått så många nya tjänster under de senare åren, säger Margareta Pålsson till P4 Malmöhus.

Jeanette Thelander är ordförande i Djurskyddet Nordostskåne, en av de föreningar som träffade landshövdingen i måndags. Djurpoliser är en av föreningens hjärtefrågor, berättar  hon.

– Jag tror att det finns ett ganska stort stöd för det, både inom polisen och utom polisen. Jag tror att man på de håll där man infört det har sett att det har blivit väldigt bra, säger Jeanette Thelander till P4 Kristianstad.

Lars Förstell, informationsdirektör på Polismyndigheten i Skåne, menar att frågan om djurpoliser ytterst handlar om hur arbete och resurser fördelas. Han hänvisar vidare till Liselotte Grant, chef för Skånepolisens tillståndsenhet, som den som är mest insatt i frågan om djurpoliser, men hon är inte anträffbar förrän efter julhelgen.

Foto: Birgitta Wiberg