Parken Zoo får skarp kritik från granskningsgrupp

Stora brister i djurhållning, djurskydd och dokumentation. Det blev domen i den rapport som en oberoende granskningsgrupp fäller över skandalomsusade Parken Zoo.

Efter den senaste tidens skandaler på Parken Zoo i Eskilstuna, där bland annat djurparkschefen Helena Olsson avgick efter att ha lämnat falska uppgifter om varför djurparksdjur avlivats, tillsattes en oberoende granskningsgrupp på Parken Zoos egen begäran.

Granskningsgruppens rapport presenterades vid en presskonferens igår. Kritiken som riktas mot Parken Zoo är kraftig. Gruppen anser att Parken Zoo satt kvantitet framför kvalitet och utökat sitt djurbestånd med en takt som anläggningen inte klarat av. Resultatet har blivit brister i djurhållning, djurskydd och djurens miljö. Enligt flera djurvårdare på Parken Zoo har arbetsbelastningen ökat till en oacceptabel nivå – sedan 2007 har antalet arter fördubbats, medan antalet djurvårdare bara har ökat med 2-3 stycken för att nu utgöra ungefär 10 personer, skriver rapportens författare.

Även pappersarbetet hos Parken Zoo kritiseras – journalföringen över djuren och deras transporter är bristfällig. Detsamma gäller kapaciteten hos parkens administration, liksom styrdokument som till exempel kollektionsplan – ett dokument som ska beskriva hur djurparken tänker kring hållandet av olika arter i bevarandesyfte.

– Jag skulle vilja säga att det allvarligaste i rapporten är mängden brister. Det handlar inte om brister bara inom ett område, utan om brister inom så många områden, säger Roger Pettersson, medlem i granskningsgruppen och generalsekreterare för svenska avdelningen av World Society of the Protection of Animals till ekuriren.se.

Han påpekar att Parken Zoo inte har uppfyllt de krav som djurskyddslagen ställer. Till exempel har arter som haft rätt att gå ut sommartid ändå hållits inomhus.

Att avliva djurparksdjur är i sig inte felaktigt ur djurskyddssynpunkt. Däremot utgör det ett etiskt dilemma, skriver rapportförfattarna och fortsätter: ”Vid flera tillfällen har Djurparken anskaffat nya, ofta spektakulära, arter inför ny säsong för att senare avyttra eller avliva dem. En verklig och långsiktig vilja att satsa på dessa nya arter tycks många gånger ha saknats.”

Att djurparkschefen ljugit om att djur flyttats från parken när de i själva verket avlivats, och att hon felaktigt uppgett att de haft dispens att hålla en trädleopardhona inomhus året om, är helt oacceptabelt, menar rapportförfattarna.

– Vilken verksamhet med djur som man än sysslar med så måste man tala sanning och man måste våga ta de kanske lite svårare diskussionerna, säger Roger Pettersson till ekuriren.se.

I intervjun som ekuriren.se gjorde ville inte Parken Zoos styrelseordförande Tommy Hamberg uttala sig innan styrelsen sammankallats för att diskutera rapporten.

– Styrelsen ville ha en oberoende grupp. Då måste vi också förhålla oss till rapporten, sade han.

Uppdatering: Vid en presskonferens den 21 december 2012 meddelade Parken Zoos styrelseordförande Tommy Hamberg att styrelsen ställer sina platser till förfogande. Eskilstunas kommunstyrelseordförande Jimmy Jansson bekräftade att en ny styrelse kommer att röstas fram efter årsskiftet, rapporterar P4 Sörmland..

Andra åtgärder som kommer att sättas in är en satsning på sju miljoner kronor på att bygga ut djurens hägn. Dessutom anställs två nya djurvårdare och en ny administrativ chef, en personalchef på deltid och en marknadschef.

 

Foto: Mats Eriksson / Flickr.com