Tema: Kennlar fick uppfödningsförbud

Den 19 juni tog länsstyrelsen i Skåne beslutet att stoppa shar pei-uppfödningen hos åtta av länets nio kennlar. Anledningen var att uppfödarna bröt mot djurskyddslagen. Det menar Linnea Stålhandske, djurskyddsinspektör vid länsstyrelsen i Skåne.

– Vid en kontroll hos en uppfödare visade det sig att det var vanligt att ”eyetacka” valparna, det vill säga att man sydde upp ögonlocken. Annars kunde de inte öppna ögonen på egen hand. Ögonlocken rullade sig inåt vilket leder till entropion, som är en smärtsam ögonsjukdom. Om man inte eyetackar valparna kan det leda till att de förlorar synen. Det här är ett ärftligt funktionshinder som utgör ett tydligt lidande för avkomman, säger hon.

Efter att ha konsulterat jurister, veterinärer samt gjort en litteraturstudie gjorde Linnea Stålhandske bedömningen att aveln bröt mot djurskyddslagen. Länets alla kennlar uppmanades att inte avla på djur med entropion, och förelades av Länsstyrelsen att komma in med underlag för vidare bedömning. Veterinärundersökning krävdes på samtliga valpar, och på djur som skulle användas till avel.

– På vintern 2011-2012 gjorde vi en kontroll hos samtliga kennlar. Då var det väldigt tydligt att alla kennlar utom en hade och/eller planerade att avla på hundar som har haft entropion och därför sannolikt kommer nedärva det till sin avkomma. Det visade sig att 65-70 procent av valparna behövde eyetackas. Det var normaliserat och man ansåg att det var såpass vanligt att det inte var ett hinder för att avla på hundarna.

Svenska kennelklubben tillåter avel på hundar med entropion, om de inte synbart lider av sjukdomen. I kennelklubbens rasspecifika avelsstrategi för shar pei är en av strategierna för en sundare ras att sluta avla på hundar som opererats för entropion. Trots detta tillåts avel med eyetackade hundar, om ingreppet skett inom åtta veckor från födseln och ingreppet gör att hunden inte lider. De sjuka generna förs vidare.

– Samtidigt som man säger att man satsar på hälsan så tillåter man utställning och avel av eyetackade shar pei-hundar. Så fort det har läkt kan du inte säga om hunden har fina ögon av sig själv eller om det är åtgärdat kirurgiskt. Då kan en domare i en utställning inte bedöma om hunden är hälsosam eller inte i grunden. Risken är stor att hundar som har den här defekten premieras högt i utställningar och sen blir ledande avelsdjur, säger Linnea Stålhandske.

Länsstyrelsen tog beslutet att förbjuda avel på hundar som har haft entropion. Förbudet gäller åtta av länets nio shar pei-kennlar. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten, och ärendet är ännu inte helt avgjort.

Svenska kennelklubbens ordförande Nils Erik Ähmansson håller med om att rasen shar pei inte kan anses sund. Han är trots det kritisk till avelsförbudet.

– Det är fel. Kennelklubben har program för att komma bort ifrån det här. Dessa uppfödare försöker göra så gott de kan och följa de här bestämmelserna. Vad ska vi göra om de istället importerar en valpkull eller dålig hund från utlandet?

Läs mer: Avlad för extremer
Läs mer: ”Det måste till en förändring i folks tankesätt”