Bättre statistik över djurplågare

En ny brottskod har införts för brottet djurplågeri. Det innebär att bättre statistik kan föras, och hjälper polisen att fördela sina resurser.

Brottsförebyggande rådet, Brå, är den myndighet som förvaltar de svenska brottskoderna. I slutet på december införde Brå 38 nya brottskoder, som en del av en årlig genomgång av brottskoderna. En av nyheterna blev en separat brottskod för djurplågeri, som tidigare klumpats ihop med en mängd andra brott.

Brottskoder används bland annat för att kunna föra statistik över begångna brott. Denna statistik är viktig för att polisen ska kunna fördela sina resurser. Den egna brottskoden innebär att bättre statistik kan föras över djurplågeribrott.

Foto: Dierk Schaefer