Tidelag ska förbjudas vid årsskiftet

Sex med djur blir förbjudet den första januari 2014, enligt ett förslag från regeringen. Sven Stenson, ordförande för Djurskyddet Sverige, är positiv till förbudet och hoppas att det följs av fler ändringar i djurskyddslagstiftningen.

Ett förbud mot tidelag, det vill säga sex med djur, var en del av utredningen om en ny djurskyddslag. Ändringarna i djurskyddslagen var planerade att läggas fram som en proposition redan i mars, men sköts upp på obestämd framtid. Nu kommer ett förslag från regeringen om ett förbud mot tidelag, som ska träda i kraft den första januari 2014.

Sven Stenson, ordförande för Djurskyddet Sverige, är positiv till förslaget på förbud och vill se fler uppdateringar av djurskyddslagstiftningen framöver.

– Vi hoppas ju att man fortsätter att jobba på det inslagna spåret, med den djurlagsutredning som man gjorde, och att det här är början, säger han.

Regeringen vill fortfarande inte uttala sig om när resten av ändringarna i djurskyddslagen kan komma att införas, men skriver i ett pressmeddelande att ändringarna är ”under beredning”.

Det har redan tidigare varit förbjudet med djursex om sexet räknats som djurplågeri, något som varit svårt att bevisa. Det nya förbudet kommer att innebära ett totalförbud mot alla sexuella handlingar med djur, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Brottsskalan kommer att sträcka sig från böter till fängelse i högst två år i grova fall.

– Nu skärper regeringen reglerna kring tidelag för att det inte ska finnas några tveksamheter kring att det är förbjudet att plåga djur. Det ska inte råda några som helst tvivel om att tidelag inte accepteras, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson i pressmeddelandet.

Riksdagspartierna har länge varit eniga om förbudet. Trots detta har förbudet dragit ut på tiden. Alliansen har velat vänta på en utredning och tillhörande remissrunda. Men oppositionspartierna och Sverigedemokraterna ville skynda på och kunde genom riksdagsmajoritet ge regeringen uppdraget att ta fram en lag om ett förbud. Förslaget som regeringen nu lagt fram är en så kallad lagrådsremiss, som ska granskas av Lagrådet innan det slutligen blir en proposition och kan läggas fram inför riksdagen för att klubbas igenom och bli lag.