Forskare kritiska: ”Svenskt kött sprider myter om avvänjning”

”Studien vi granskat  ger inte stöd att påstå att den diande suggan och smågrisarna mår bättre av att smågrisarna avvänjs tidigare än i dag. Har Svenskt Kött verkligen läst rapporten?” frågar forskarna Stefan Gunnarsson, SLU och Per Wallgren, SVA, utvärderare av Kontrollprogram för svensk grisuppfödning, i ett debattinlägg i Land Lantbruk som publicerades igår.

Jordbruksverket har lämnat ett av flera djurskydds- och konsumentorganisationer, samt länsstyrelser och Livsmedelsverket starkt ifrågasatt förslag till nya regler för avvänjning av gris. Enligt förslaget ska smågrisarna skiljas från suggan redan efter 21 dygn jämfört med dagens minimigräns på 28 dygn. Förslaget är just nu i EU för behandling. Branschorganisationen Svenskt Kött är för förslaget och hänvisar till en studie som enligt Svenskt Kött visar att både suggan och smågrisarna mår bättre av att avvänjas tidigare. Studien har i sin tur utvärderats av experter, och enligt Svenskt Kött fått experternas godkännande.

Nu ifrågasätter experterna, professor Per Wallgren, SVA, och docent Stefan Gunnarsson, SLU, om Svenskt Kött överhuvudtaget läst deras utvärdering. Såhär skriver de i en debattartikel som publicerades under tisdagen i Land Lantbruk:

”Svenskt Kött skriver även `Studien visar att både den diande suggan och smågrisarna mår bättre av att smågrisarna avvänjs något tidigare än i dag.´ Detta är felaktigt. Undersökningen vi granskade ger inget stöd för att påstå detta. Det fanns ingen effekt på smågrisarnas och suggornas hälsa eller välfärd i de tre besättningar där ditiden kortades.
Har Svenskt Kött verkligen läst rapporten?

När det gäller suggornas välfärd skulle i teorin påfrestningarna på suggor som ger di till stora kullar eventuellt minska vid en kortare ditid. Men det fanns i den genomförda studien inte någon positiv effekt på suggorna vid kortare ditid, vilket i praktiken betyder att lantbrukarna är duktiga på att utfodra suggorna under diperioden. Så här skrev vi i rapporten `Således finns det ingen påvisbar positiv effekt av kortad ditid på suggornas hull och välfärd, som kan uppväga den ökade risk för smågrisen som det finns med en kortare ditid.´

Däremot finns många vetenskapliga studier som visar att en sänkt avvänjningsålder försämrar smågrisarnas hälsa och välfärd. Det gäller framför allt när avvänjningsåldern närmar sig, eller underskrider, 21 dagar. Smågrisarna löper då ökad risk att drabbas av infektioner och beteendestörningar”, skriver Stefan Gunnarsson och Per Wallgren i Land Lantbruk.

Förra veckan drog Djurskyddet Sverige igång en kampanj för att hindra att Jordbruksverkets förslag går igenom och även andra djurskyddsorganisationer har startat namninsamlingar mot förslaget.

p_wallgren-webCED6541B479625BEBABE101CE21D8CA8
Per Wallgren och Stefan Gunnarsson. 
Foto: SVA och SLU

Text: Katarina Hörlin

Läsa mer om smågrisar? Här finns länkarna!

Här finns hela debattartikeln ”Svenskt Kött sprider myter om avvänjningen för smågrisar” i tidningen LandLantbruk.

Tidigare artiklar som Tidningen Djurskyddet skrivit om förslaget till nya föreskrifter
Djurskyddet måste väga tyngst när föreskrifter ändras

Jordbruksverket anmäls för förslag som rör griskultingar

Här är Djurskyddet Sveriges namninsamling