Peter Kullgren, KD, är ny landsbygdsminister

Kristdemokraternas partisekreterare Peter Kullgren blir ny landsbygdsminister. Han är jägare och kommer från Värmland.

Den nye landsbygdsministerns ansvarsområden presenterades, av KD:s partiledare Ebba Busch under förmiddagens presskonferens, som ”jordbruk, skog och jakt”.

– Han var inte svårövertalad om det där med jakten, även om han tyvärr missar älgjakten denna säsong, beklagar det Peter, sa Ebba Busch.  

Peter Kullberg är från Värmland och var mellan 2010–2017 kommunalråd i Karlstad kommun. 2018 blev han partisekreterare i Kristdemokraterna. I dag utsågs han till ny landsbygdsminister.

– Med tanke på att KD var det parti som stod längst ifrån oss i utfrågningen som tidningen gjorde inför valet och den undersökning som vi gjorde med hjälp av Westanders är jag mycket oroad för att djurskyddsfrågorna inte kommer att prioriteras, och att vi kanske till och med ska vänta oss förslag på försämringar. Jag önskar inget hellre att än jag får fel i detta! säger Åsa Hagelstedt, Djurskyddet Sveriges generalsekreterare.

I Tidöavtalet, samarbetsavtalet mellan Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna, som presenterades förra veckan fanns följande stycke som berörde djur:

Djurvälfärdsutredning:
”En översyn ska genomföras om möjligheterna att på ett sätt som är förenligt med den gemensamma jordbrukspolitiken i EU balansera konkurrensförutsättningarna för svenska livsmedelsproducenter med bibehållna högt ställda svenska djurhållningskrav. Syftet ska vara att stärka konkurrenskraften för svensk livsmedelsproduktion och samtidigt förbättra den globala djurvälfärden.”

I Tidningen Djurskyddets valenkät inför riksdagsvalet svarade KD att de inte ansåg att svensk minkuppfödning borde avvecklas, att ett borttaget beteskrav skulle ”berättiga svenska mjölkbönder samma ersättning för att hålla djur på bete som deras europeiska kollegor” och på frågan vilka av EU:s djurvälfärdsregler som behöver förbättras svarade KD:s talesperson ”Vi ser djurvälfärdsbrister vid långa transporter. Svenska djurhållare har en konkurrensnackdel mot europeiska kollegor genom både andra krav, men även att gemensamma regler inte uppfylls i lika hög grad i andra länder. Kupering av grisars svansar är ett tydligt exempel.”

Peter Kullberg blir även chef för det nya landsbygds- och infrastruktursdepartementet.

Text Katarina Hörlin
Foto Riksdagen

Ta del av samtliga regeringspartiers svar i Tidningen Djurskyddets djurskyddsvalenkät här:

Ta del av Djurskyddet Sveriges undersökning tillsammans med Westanders här: