Äggproducenter vill slippa regler

Svenska ägg- och fjäderfäproducenter vill slippa ha sittpinnar till sina höns. Många vill också ha fler höns i burarna än det nu tillåtna.

Sverige är hittills det enda EU-land som förbjudit de gamla hönsburarna. De nya, så kallade inredda burarna, är större och har sittpinne rede och sandbad. Ett djurskyddsdirektiv som innebär ett motsvarande förbud som i Sverige träder i kraft i resten av EU 2012.

Flera stora svenska ägg- och fjäderfäproducenter krävde förra året dispens från kraven på sittpinnar för unghöns och värphöns. De menade att kraven riskerade att försämra svenska uppfödares konkurrensförmåga, innebar stora merkostnader samt att fördelarna med sittpinnar inte var ordentligt utredda. I våras fastslog regeringen att det inte fanns tillräckliga skäl att ge dispens från kraven i djurskyddsförordningen.

En annan skillnad mellan Sverige och övriga EU gäller hur många värphöns man får ha i en inredd bur. I Sverige kan upp till 16 hönor hållas i samma bur och varje höna ska ha tillgång till en yta som motsvarar ett A4-papper. De flesta andra EU-länder tillåter större grupper. Den svenska begränsningen tillkom framför allt på grund av att Sverige, liksom Norge och Finland, inte tillåter näbbtrimning.

Tidningen Fjäderfä, som ges ut på uppdrag av Svenska Ägg i samarbete med Svensk Fågel, lobbar nu intensivt för att producenterna ska få sätta 20 hönor i samma bur, den så kallade storburen.

Tre länsstyrelser i Sverige har redan sagt ja, men när Jordbruksverket nyligen utredde frågan fann det att regeln om 16 höns per bur inte kan ändras med nuvarande djurskyddsföreskrifter. De djurägare som redan fått ett ja från sina respektive länsstyrelser kan ändå räkna med att det gäller.

Fakta: Höns

– I januari 2004 införde Sverige obligatorisk ursprungsmärkning för ägg. Dessutom ska produktionssätt anges: 0 = ekologiskt, 1 = frigående utomhus, 2 = frigående inomhus, 3 = bur.

– I Sverige produceras cirka 100 000 ton ägg per år. 50 procent av äggen kommer från frigående höns, 40 procent från höns i inredda burar och 10 procent från ekologisk produktion.

– Producenter av ekologiska ägg kontrolleras av KRAV. Hönsen äter ekologiskt foder och ska vistas utomhus från maj till oktober.

– Hälften av alla kycklingar som kläcks i äggindustrin är tuppar. De dödas direkt genom att de slängs i en köttkvarn där de mals ner levande.