Nästa år väntas ödesomröstning om antibiotikan

I februari ska EU-parlamentet rösta om djur i köttindustrin fortsatt ska kunna få antibiotika rutinmässigt i sitt foder och vatten. Den internationella djurskyddsorganisationen Compassion in world farming har startat en kampanj för att påverka parlamentarikerna att rösta mot ett sådant användande.

Genom att rutinmässigt ge djur antibiotika så klarar de att leva i dåliga och trånga miljöer där de annars skulle bli sjuka och dö. Det är verkligheten för majoriteten av de europeiska djuren inom livsmedelsindustrin. I Sverige har man genom utformning av stallar och smittskyddstänk arbetat för att hålla nere användningen av antibiotika, som också är en av de lägsta i världen.

I februari ska EU parlamentet rösta om antibiotika ska få ges till friska djur. Svenska politiker har länge arbetat för att EU:s lagstiftning ska skärpas men motståndet är kompakt från länder som Italien och Polen där användningen av antibiotika är mer än 20 procent högre än i Sverige. Den internationella djurskyddsorganisationen Compassion in World farming har startat en kampanj för att uppmärksamma parlamentarikerna att rösta för ett förbud av rutinmässig användande av antibiotika. På deras hemsida uppmanas allmänheten att skicka ett färdigformulerat brev till sin parlamentariker.

En hög användning av antibiotika gör att bakterierna blir resistenta vilket redan idag leder till att många människor inte kan behandlas för enkla infektioner. Över 25 000 människor i EU dör varje år på grund av resistenta infektioner skriver Compassion in World Farming på sin hemsida.