Internationell protest mot tidigare avvänjning för svenska smågrisar

Nu kommer även protester från internationellt håll mot Jordbruksverkets förslag att förkorta avvänjningstiden för svenska griskultingar.

I morgon, onsdag, lämnar Djurskyddet Sverige tillsammans med flera andra djurskyddsorganisationer över alla de namnunderskrifter från personer som tar avstånd från Jordbruksverkets förslag att låta kultingar skiljas från suggan redan efter 21 dygn, istället för dagens 28 dygn. Under måndagen skickade ordföranden i, den världsomspännande djurskyddsorganisationen för lantbrukets djur, Compassion in world farming Philip Lymbery ett brev till Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg.

”Jag skriver på uppdrag av den ledande internationella lantbrukdjurskyddsorganisationen för att uppmana dig att inte anta förslaget att tillåta grisar som har fötts upp i ”All-In All-out”-system avvänjas vid 3 veckor. Compassion in world farming hänvisar regelbundet till Sverige som världsledande inom djurvälfärden för lantbruksdjuren.”

Lymbery lyfter i sitt brev fram de problem en tidig avvänjning för med sig: kostomläggningen kan ge diarré och andra sjukdomar, vilket inte minst kan få konsekvenser som en ökad antibiotikaanvändning. Han pekar på studier som visat beteendestörningar vilka uppstått vid tidig avskiljning och avslutar brevet:

”Sverige bör inte släppa efter på sina djurskyddsbestämmelser utan istället stolt basunera ut sin ledande roll på detta område. Jag uppmanar dig att dra tillbaka förslaget att tillåta tidigare avvänjning av grisar.”

I morgon, onsdag, åker Djurskyddet Sveriges generalsekreterare till Jönköping för att överlämna de tusentals namnunderskrifterna som kommit in till Jordbruksverket. Underskriftinsamlingen är öppen fram till onsdagmorgon.

Text: Katarina Hörlin

Vill du skriva på för smågrisarna? Här finns länken till namninsamlingen