Ärligt intresse från departementet

Om branschorganisationerna bakom svensk ägg- och köttproduktion får som de vill blir möjligheterna till avsteg från svensk djurskyddslagstiftning fler.
Näringsdepartementet ska besluta i frågan.
I går gjorde Djurskyddet och Djurens rätt gemensam sak för att ge departementet sin syn på saken.

I går, den 19 november, besökte Djurskyddet näringsdepartementet. Syftet med mötet var att tillsammans med föreningen Djurens rätt framföra sin oro över utvecklingen av de så kallade kontrollprogrammen.
Grisföretagarnas förslag till kontrollprogram, eller djuromsorgsprogram som branschen ibland väljer att kalla dem, är det som senast varit aktuellt. Men idén med kontrollprogram är inte ny. Kyckling-, ägg- och nötköttsbranschen har redan godkända kontrollprogram som i praktiken gör det möjligt för dem att göra avsteg från gällande svensk djurskyddslagstiftning.

Det är näringsdepartementet som ansvarar för landsbygdsfrågorna och därför tog de emot Djurskyddets delegation igår. Med på mötet från regeringens håll var flera tjänstemän men också Maja Brännvall, politiskt sakkunnig hos landsbygdsministern.
– Vi framförde vår kritik och oro över att kontrollprogram blir ett sätt att urholka och undergräva lagen. De riskerar att helt spela ut lagstiftningens roll på djurrättssidan, förklarade Djurskyddets generalsekreterare Åsa Hagelstedt efter mötet.

Departementet har till uppgift att ta beslut om hur kontrollprogram ska kunna se ut framöver. De uppvaktas därför relativt flitigt av företrädare för de olika näringarna just nu. Besöket från Djurens rätt och Djurskyddet var välkommet menar Åsa Hagelstedt.
– Vi uppfattade ett ärligt intresse från deras håll. De vill höra alla sidor och lyssnade på det vi hade att säga. Jag kände att de uppmuntrade dialogen, säger hon.
Hur de kommer besluta i frågan framöver fick delegationen ingen närmare information om.
– Det återstår att se, men att vi fick framföra vår kritik och ge konstruktiva motargument är bra, menar Åsa Hagelstedt.

Tidigare i veckan kom den oberoende rapport som ska ligga till grund för beslutet om det hårt kritiserade kontrollprogrammet för gris. Den nyutkomna rapporten, som tidningen Djurskyddet skrev om när den publicerades, nämndes också vid gårdagens möte på näringsdepartementet. Men eftersom beslutet kring kontrollprogrammet gris ska fattas av en annan myndighet (jordbruksverket) gav inte näringsdepartementet något klart besked i frågan under gårdagen.
– Utifrån utvärderingen som kom i veckan utgår vi ändå från att jordbruksverket måste säga nej, åtminstone till förslaget att fixera suggor, säger Åsa Halgelstedt.

TEXT: Mia Sahl