Djuromsorg viktigt för konsumenter

Som konsument finns möjlighet att välja bort kött eller andra animaliska livsmedel. Men den som vill äta kött, ägg eller mejeriprodukter har i dagsläget inte lätt att få reda på hur djuren mått innan de slaktats.

En konsumentstudie som Djurskyddet Sverige låtit genomföra visar att djuromsorgen är viktig när man väljer mat. Drygt åtta av tio tycker det är viktigt hur djuren fötts upp, transporterats och slaktats, men en majoritet tycker det är svårt att hitta sådan information på förpackningen.

Inom EU finns i dag bara krav på obligatorisk ursprungsmärkning av nötkött och ägg. För gris, lamm, kyckling samt mejeriprodukter finns inget krav på ursprungsmärkning och den frivilliga märkning som finns är många gånger vilseledande. Den landsbetecknings som finns säger inget om var djuret fötts upp eller växt upp. Köttet kan komma från djur som transporterats över hela Europa, slaktats i ett annat land och packats i ett tredje.

En ändring kan vara på gång. Förra sommaren röstade EU-parlamentet för nya krav på ursprungsmärkning i EU. Ledamöterna vill att kravet på märkning ska gälla alla sorters kött- och fågelprodukter samt mejerivaror. Ursprungsland bör också märkas ut för kött och fisk när dessa är ingredienser i bearbetad mat anser parlamentet. EU-parlamentet vill också att det ska framgå på produkten om djuren slaktats utan bedövning.

Troligtvis går ärendet tillbaka till parlamentet för en andra behandling. När de två institutionerna väl har enats och antagit en lagtext kommer livsmedelsindustrin att ha tre år på sig att införa reglerna. Mindre aktörer får fem år på sig.

Ursprungslandet har stor betydelse när det gäller djurens välfärd. Den svenska djurskyddslagstiftningen är troligtvis den mest omfattande i hela världen, även om det finns problem med hur regler tillämpas och kontrolleras.

Av EU-länderna är Sverige ett av få länder som har krav på bedövning vid slakt. Ändå kan kött från djur som slaktats utan bedövning finnas i våra butiker och skolmatsalar. Den ökande efterfrågan i EU på kött som är religiöst slaktat har skapat stor överproduktion och köttet säljs som vanligt slaktat kött i butikerna i EU, sannolikt även i Sverige.

I dag är det vanligt med billigt danskt grisskött i våra butiker. I Danmark finns fortfarande ”burgrisar”, det vill säga suggor som lever en stor del av sina liv ståendes i bur. Det går också att hitta griskött från Tyskland, Polen och Holland i svenska butiker – kött från grisar som oftast fötts upp enligt EU:s minimidirektiv.

När det gäller kycklingar tillåter det svenska regelverket max 25 kycklingar eller 36 kilo per kvadratmeter. I övriga EU kan kycklingstallarna variera från 40-50 kilo per kvadratmeter.

Förra våren röstade EU-parlamentet ja till Marit Paulsens resolution om den fortsatta utvecklingen av djurskyddet inom EU. Den innebär bland annat ett förslag att harmonisera EU:s djurskyddslagstiftning, något som skulle göra det omöjligt för enskilda medlemsländer att ha strängare regelverk.

Djurskyddet Sverige anser att detta skulle innebära en helt oacceptabel sänkning av det svenska djurskyddet. Gunnela Ståhle, tidigare vice ordförande, ger några exempel på försämringar för djuren:

– Beteskravet för mjölkkorna skulle försvinna, det finns inte i övriga EU. Suggorna skulle även här få leva en stor del av sina liv i burar.

Råd för medveten konsumtion

– Titta efter märkning som visar var djuret är fött, uppväxt och slaktat eller i vilken typ av system hönan som värpt ägget finns i.

– Kött från svenska djur innebär oftast att du vet mer om hur djuren haft det.

– Djurskydd kostar – billiga ägg och mejeriprodukter och billigt kött kommer sannolikt från djur som fötts upp under sämre förhållanden.

– Var observant på märkningen för främst gris, lamm och mejeriprodukter som kan vara vilseledande.

– För dig som ställer krav på djurskydd, välj kvalitetssäkrade uppfödningskoncept som KRAV, EU-ekologiskt eller Svenskt Sigill. Tänk på att det skiljer sig mellan svenska KRAV och EU-ekologiskt, speciellt när det gäller griskött.

– Ställ krav och fråga din handlare.

– Beställ broschyren Så mår djuren som ger oss vår mat. Kontakta Djurskyddets kansli på telefon 08-673 35 11 eller beställ genom E-post: