Rabaldret väckte handeln

I februari förra 2009 chockades Sverige av tv-bilder som visade gäss som skrek och flaxade i panik medan de plockades på sitt dun.
– Det blev rabalder när djurplågeriet avslöjades. Men fåglarna som vi såg i reportaget har nog tyvärr inte fått det bättre, säger Johan Beck Friis, veterinär och styrelseledamot i Djurskyddet Sverige.

Den 1 februari 2009 visade TV4:s Kalla Fakta hur stora delar av det dun som säljs i Sverige plockas från levande gäss. De chockerande bilderna visade hur fåglarna skrek och flaxade i panik medan plockarna höll fast fåglarna och ryckte bort deras fjädrar. Fåglarna släpptes sedan nakna med sår i huden. Fjädrarna får växa ut igen och fåglarna plockas ytterligare flera gånger innan de slaktas.

Samma kväll startade Djurskyddet Sverige sin kampanj mot djurplågeriet genom en namninsamling på hemsidan. Den överlämnades till jordbruksminister Eskil Erlandsson i maj med drygt 24 000 underskrifter.

Djurskyddet skickade också brev till de företag som uppmärksammats i Kalla Fakta och frågade om de ändrat sina inköpskrav på dun. Några svarade att de antingen tagit bort dunprodukter helt i sina butiker eller att de ställer höga krav på sina leverantörer för att garantera att dunet endast plockas från döda fåglar.

Vad har hänt sedan dess?

– Frågan har diskuterats på det politiska planet inom EU. Därefter har vi inte kommit så långt. Det har aldrig varit tillåtet att plocka dun från levande fåglar. Men det finns i dagsläget inga sanktioner för dem som bryter mot konventionen, säger Johan Beck Friis.

Det är inom ramen för Europarådets konvention om skydd av animalieproduktionens djur som det finns rekommendationer som anger att fjädrar, inklusive dun, inte ska plockas från levande fåglar. Däremot är det tillåtet att skörda dun vid ruggning. Några kontroller på att bestämmelserna följs utförs inte.

– Dunplockarna åker från gård till gård och stannar på varje gård ett par dagar. Det är fullständigt omöjligt att de 3 000 fåglar som vi såg i Kalla Faktas reportage från Ungern skulle vara i ruggning samtidigt, säger Johan Beck Friis.

Han tycker ändå att det hänt en del positiva saker efter avslöjandet:

– Många kedjor och företag har gott till botten med vad dunet de säljer kommer ifrån och har gjort en stor översyn av sina rutiner. Det har gjorts stora ansträngningar, man vill inte riskera en ny köpbojkott.

Även branschorganisationen Textilimportörerna har tagit frågan på stort allvar.

Så kan du påverka: 

I dag finns inget välfungerande märkningssystem för dun. Fråga i butiken om produktens ursprung.

Hör av dig direkt till huvudkontoret för butikerna/företagen som säljer dun . Ställ frågor direkt till inköpscheferna.

Köp inte dunprodukter om ursprunget inte kan redovisas.

Undvik helst att köpa produkter med dun.

Fler tips finns i guiden Så mår djuren som ger oss ull och dun. Beställ från Djurskyddets kansli på telefon 08-673 35 11 eller beställ på E-post: