Unik satsning på djurskydd

För sin unika satsning på djurvälfärd har Fjällräven tilldelats Djurskyddet Sveriges hedersomnämnande 2010. Ett omnämnande som fått flera kinesiska företag att satsa på god djuromsorg.

Ett av de företag som pekades ut i Kalla Fakta var Fjällräven. Till skillnad från många av de övriga utpekade företagen beslutade Fjällräven att införa en trovärdig egenkontroll av sin dunproduktion i Kina.

Representanter från Fjällräven och externa rådgivare gjorde flera resor till Kina för att kartlägga hela dunkedjan på plats. Det resulterade i skärpta kontrollrutiner i form av plomberade säckar med dun från fågelslakterierna till dunfinisherare och separat hantering av Fjällrävens dun i alla steg fram till slutprodukt. De nya rutinerna garanterar att enbart dun från slaktade fåglar används i kläder och andra varor från Fjällräven.

Under processen förbättrades djurskyddet för de gäss vars dun går till Fjällrävens produktion. Bland annat infördes djurvänligare djurtransporter och en förbättrad bedövning på slakterierna är på gång.

I maj 2010 tilldelades Fjällräven Djurskyddet Sveriges hedersomnämnande och veckan efter gjorde Tobias Rantzén, Fjällräven, en ny resa till företagets dunproducenter i Kina. Han hade med sig inramade kopior av Djurskyddets diplom som han delade ut till de kinesiska cheferna som blev mycket stolta.

Fjällrävens kvalitetskedja hade redan innan uppmärksammats av andra kinesiska företag som ville ta efter den djurvänliga produktionen. Den produktionslinje på fabriken som är garanterat fri från levandeplockat dun har fördubblats i omfattning och de okontrollerade leverantörerna får allt svårare att sälja sitt dun.

Ägaren av dunfabriken blev så glad över Djurskyddet Sveriges utmärkelse att han sade upp avtalet med två slakterier som har problem med en effektiv bedövning innan slakt. Han har tecknat avtal med ett helt nytt slakteri som satsat på modern bedövningsutrustning och en djurhantering som följer de riktlinjer som svenska experter instruerat dem om.