Fjällräven lovar etiskt dun

Dunet ska bara komma från gäss som haft det bra och hela produktionskedjan från farmer, till slakterier och dunberedare ska vara kontrollerad och spårbar. Efter dunskandalen 2009 ger Fjällräven löftet att det bara säljer etiskt dun.

Den 1 februari 2009 visade TV4:s Kalla Fakta hur stora delar av det dun som säljs i Sverige plockas från levande gäss. De chockerande bilderna visade hur fåglarna skrek och flaxade i panik medan plockarna höll fast fåglarna och ryckte bort deras fjädrar. Fåglarna släpptes sedan nakna med sår i huden. Fjädrarna får växa ut igen och fåglarna plockas ytterligare flera gånger innan de slaktas. Samma kväll startade Djurskyddet Sverige sin kampanj mot djurplågeriet genom en namninsamling som samlade drygt 24 000 underskrifter. Djurskyddet skickade också brev till de företag som uppmärksammats i Kalla Fakta och frågade om de ändrat sina inköpskrav på dun.

Fjällräven hörde till dem som tog larmen på allvar och de fick 2010 Djurskyddet Sveriges hedersomnämnande för sitt förbättringsarbete. De hade redan 2009 en bra kontrollmekanism i sin dunproduktion skriver Fjällräven i ett pressmeddelande men att företaget efter larmrapporterna valde att gå ännu djupare med sin produktionskedja. Nu lanserar man ett dunlöfte, att allt dun ska vara etiskt producerat och att de ska ha spårbarhet för sitt dun, från uppfödning till färdig produkt.

Dunet som används är en biprodukt från livsmedelsindustrin; det kommer från gäss som i första hand föds upp för att bli mat. Fjällräven arbetar  med en enda utvald dunleverantör som delar Fjällrävens syn på ansvarsfull djurhållning. För att Fjällrävens dun inte ska blandas ihop med dun från andra källor hanteras det i förseglade säckar, som kontrolleras i återkommande tester vid olika moment i produktionskedjan.
– Precis som Fjällräven ställer mycket höga krav på sina produkter i övrigt, är vi också noggranna med att det dunet produceras på ett etiskt tilltalande sätt. Därför har vi ägnat mycket energi åt att säkerställa en bra och kontrollerad hantering hela vägen, från dunfarmar, via slakterier och dunberedare till fabriken som syr de färdiga produkterna, säger Aiko Bode, som är CSR-ansvarig för Fjällräven och Fenix Outdoor-koncernen i ett pressmeddelande.