Elpåfösare används ofta på svenska slakterier

Vid flertalet svenska slakterier används elpåfösare på 20-30 procent av djuren.

Livsmedelsverket har kartlagt djurskyddet vid svenska slakterier. Ett genomgående problem är att elfösare, så kallad hård drivning, fortfarande ofta används för att få nötkreatur att förflytta sig i slaktdjursstallarna. Vid flertalet slakterier används elpåfösare på 20-30 procent av nötkreaturen. På ett av slakterierna är andelen närmare 60 procent.

– Vi ser mycket allvarligt på att elpåfösare används i så hög grad i samband med slakt av kor i Sverige. Att branschen inte bättre använder sig av djurens flockinstinkt och naturliga beteende vid drivning får ses som ett misslyckande. Som tillsynsmyndighet kommer vi att prioritera detta område eftersom undersökningen tydligt visar att det är ett generellt problem, säger Torbjörn Axelsson, veterinärinspektör på Livsmedelsverket.

I övrigt anser Livsmedelsverket att djurskyddet på svenska slakterier i stort är bra, bland annat fungerar bedövning och avlivning väl.