Äggproducenter ville slippa burförbudet

Uppskattningsvis 30 procent av alla ägg i EU kommer från höns i gamla oinredda burar även efter 1 januari 2012.

Äggproducenter menar att de inte hinner ställa om till inredda burar i tid. För att dessa ska slippa sanktioner ville bland annat Frankrike, Spanien, Polen och Tjeckien skjuta upp omställningen, skriver ATL. EU-kommissionen säger emellertid klart och tydligt nej.

EU:s direktiv innebär ett totalförbud mot oinredda burar från och med januari nästa år. Ägg från höns som lever i otillåtna burar kommer bli förbjudna att sälja till humankonsumtion.

– Som jag ser det är förbudet mot oinredda burar en av EU:s viktigaste insatser på djurskyddsområdet, säger Veterinärförbundets informationschef Johan Beck-Friis, som också är förbundsstyrelseledamot i Djurskyddet Sverige.

Det är bara Sverige, Tyskland och Österrike som hittills ställt om till inredda burar. I Frankrike hålls 90 procent av alla värphöns i gamla oinredda burar.