Hög press på djurskyddet

Sedan länsstyrelsen i Stockholm tog över djurskyddskontrollerna från kommunerna har antalet anmälningar om misstänkt vanvård ökat. 2010 fick länsstyrelsen i Stockholm in drygt 1 100 anmälningar mot 800 året dessförinnan.

– Vi hinner inte med jobbet utan får prioritera väldigt hårt, säger Karina Burlin på länsveterinärenheten till Sigtunabygden.

På enheten finns en modell med tre olika prioritetsnivåer för anmälningar. De allvarligaste fallen, prioritetsnivå ett, ska länsstyrelsen göra något åt inom högst tre arbetsdagar. Inom den kategorin finns bland annat djur som är övergivna utomhus eller som inte får vatten och mat.

Prioritet två kan exempelvis röra hundar som saknar kojor på vintern eller hästar som får mycket bristande hovvård. De ska följas upp med ett besök inom 15 dagar.

Prioritetsnivå tre, exempelvis om de saknas ligghall eller om hundar inte rastas ordentligt, ska enheten agera på ”vid lämpligt tillfälle”.

– De som har prioritet ett försöker vi verkligen hinna med för det är allvarligt. Prioritet två och uppföljningar hinner vi inte med inom den angivna tiden, säger Karina Burlin.

Vid 260 tillfällen omhändertogs djur i Stockholms län under förra året. Nästan alltid rörde det sig om katter. Det handlar inte bara om folk som missköter djuren utan också om fall då exempelvis ägaren dött och ingen anhörig gått att hitta.

22 personer djurförbud i Stockholms län under 2010.