Krav på obligatorisk märkning av katter

Djurskyddet Distrikt Värmland kräver att samtliga kommuner i länet snarast tar ett beslut om obligatorisk märkning och registrering av katter.
– Det skulle förebygga många djurs lidande, säger Kerstin Erlandsson, ordförande för Djurskyddet Kristinehamn.

Djurskyddet Distrikt Värmland var nyligen, tillsammans med polis, veterinärer och djurskyddshandläggare, inbjudna till Värmlands landshövding Eva Eriksson för information om hennes regeringsuppdrag som går ut på att se över djurskyddslagstiftningen. Ett uppdrag som ska vara slutfört i maj månad.

– Det var en lättnad att höra att en lag om märkning och registrering av katter kommer att föreslås. Övergivna och förvildade djur är ett gissel. Det är också en stor kostnad för polis och ideella djurskyddare, säger Kerstin Erlandsson, ordförande för Djurskyddet Kristinehamn.

Kommunerna kan redan i dag i den lokala ordningsstadgan fatta beslut om obligatorisk märkning och registrering av katter.

– Vi fick rådet att framföra den begäran till våra kommuner, berättar Kerstin Erlandsson.

Djurskyddet Distrikt Värmland har därför skrivit till kommunstyrelsen i samtliga länets kommuner med begäran om ett omedelbart beslut om obligatorisk märkning och registrering av katter. Ett krav som också Polismyndigheten i Värmland ställer sig bakom.

– En obligatorisk märkning skulle förebygga många djurs lidande, stora kostnader och arbetsinsatser, säger Kerstin Erlandsson.

Djurskyddet Distrikt Värmland består av Djurskyddets lokala avdelningar i Karlstad, Kristinehamn, Västra Värmland, Sunne och Säffle-Åmål. I höstas uppvaktade de tillsammans Eva Eriksson med 1 050 namnunderskrifter med krav på skärpt djurskyddslagstiftning.

– Vi får större tyngd när lokalavdelningarna arbetar tillsammans, säger Kerstin Erlandsson, som hoppas på positiv respons från Värmlands kommuner.

Fakta:  Hemlösa katter

I Sverige saknar mer än 100 000 katter en ägare och ett hem. En del av dessa har blivit övergivna, andra har fötts ute av en hemlös katt. Dessa förvildade och övergivna katter utsätts för ett stort lidande då de många gånger går en plågsam död till mötes på grund av svält, sjukdomar och skador.

Djurskyddet Sverige vill att det införs en lag om obligatorisk märkning och registrering av katt. En ID-märkt registrerad katt kan återförenas med sin ägare om den har försvunnit. Kattägare som brustit i sitt ägaransvar kan genom detta ställas