Rivstart för kampanjen #allakatter

Alla katter är värda att skyddas. Det anser Djurskyddet Sverige, som i veckan startade kampanjen #allakatter för att se till att katternas rättigheter skrivs in i den nya djurskyddslagen.

Vi kräver att även katterna skyddas i lagen och att politikerna tar sin del av det etiska och ekonomiska ansvaret och inte fortsätter att lägga över detta helt på oss ideella organisationer, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare Djurskyddet Sverige.

Den nya djurskyddslagen väntas i höst. Idag tar många av Djurskyddets lokalföreningar hand om hemlösa katter och hittar nya kärleksfulla för-alltid-hem till dem.
– Trots tusentals personer som jobbar helt ideellt för att hjälpa katterna så räcker vi inte till, säger Åsa Hagelstedt.

I måndags släppte organisationen därför den första delen i kampanjen, #allakatter – en namninsamling för att höja kattens status. På mindre än ett dygn hade fler än 9000 namnunderskrifter samlats in.
– Responsen har varit fantastisk, säger Åsa Hagelstedt.

Namninsamlingen pågår till den 1 juli och ska därefter lämnas över till  landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Utgångspunkten är att katter behöver mat, värme och omvårdnad. Alla katter förtjänar ett hem. Därför kräver Djurskyddet Sverige:

* Obligatorisk ID-märkning och registrering
Den som har hund måste ID-märka och registrera hunden i Jordbruksverkets register. Samma sak vill Djurskyddet Sverige ska gälla katter. En bortsprungen hund kommer oftast tillbaka inom en timme, en bortsprungen katt kan vara borta för alltid.

* Obligatorisk kastrering för utekatter
Alltför många katter föds oönskade. Ofta överges katthonor när de blivit dräktiga. Därför vill Djurskyddet Sverige att alla katter som hålls ute tvingas vara kastrerade eller ges p-piller. Enbart planerade och önskade kattungar ska behöva födas och katthonor ska skonas från att behöva vara dräktiga många gånger under sitt liv.

* Tydligare ägarkrav, inklusive 16-års gräns
Att vara ägare till ett djur är ett stort ansvar. Det vill Djurskyddet Sverige även ska synas i lagen. En ägare ska kunna ställas till svars för djur som inte behandlas väl. Därför vill Djurskyddet Sverige se en 16-års gräns som minimiålder för att juridiskt vara ägare till ett djur.

* Förbud att överge djur
Idag finns ingen tydlig lagtext som uttryckligen förbjuder människor att överge djur. Det borde självklart vara förbjudet och straffbart.

 Alla dessa krav fanns med i det förslag som utredaren Eva Eriksson lade fram 2011, den utredning som ligger till grund för det nya lagförslaget. Det är alltså bara för regeringen att se till att katterna inte glöms bort i den nya lagen. Vårt vanligaste husdjur ska självklart skyddas i lagen, säger Åsa Hagelstedt.

På fredag samlas representanter för Djurskyddet Sverige utanför riksdagen för att dela ut information om vikten av att katternas rättigheter skrivs in i den nya djurskyddslagen.

Vill du skriva på för katternas skull? Här finns namninsamlingen

Text: Katarina Hörlin
Foto: iStockphoto