Nya KRAV-regler på gång

Krav arbetar fram nya regler för djurhållning med syftet att de ska förbättras och klimatanpassas. Djurskyddet Sverige har svarat på remissen med förslagen.

Att ändra diperioden från tre till ett dygn är inget bra förslag, enligt Djurskyddet Sverige. System med en grupp kalvar som diar en amko, alternativt restriktiv digivning av de biologiska mödrarna, har visat sig fungera utmärkt. En längre digivningsperiod, till exempel på fyra till sex månader, skulle ge kalven och kon möjligheter till ett naturligt beteende och en gradvis stressfri avvänjning.

Djurskyddet Sverige är i övrigt positivt till förslagen som bland annat innebär att senarelägga åldern när unga nötkreatur får stå uppbundna till minst 15 månader, vaccinering mot galtlukt, vilket är en stor välfärdsvinst för grisarna, användning av könssorterad sperma, vilket är bättre ur djurskyddssynpunkt då det inte föds oönskade tjurkalvar, samt att behandling mot parasiter ska få sättas in innan sjukdom brutit ut.

De nya reglerna publiceras på Kravs hemsida omkring den 1 juli och börjar gälla från januari 2012.