Så fördelas ATGs pengar

ATG har spelmonopolet på hästar. Det ägs till 90 procent av Svensk Travsport, och 10 procent av Svensk Galopp. Staten har kontroll över verksamheten genom att man tillsätter hälften av styrelsens medlemmar, inklusive ordföranden. I avtalet mellan stat och ATG står att ”Ett gott djurskydd ska upprätthållas i verksamheten”.

Under 2010 omsatte ATG 12, 8 miljarder. Av dessa går mellan en och två promille till satsningar på djurskydd. Svensk Travsport uppger att 17 miljoner går till kostnader för antidopningsarbetet, veterinäravdelningen på Svensk Travsport och banveterinärarvoden. Den egentliga kostnaden för djurskydd blir något större enligt Svensk Travsport. Det tillkommer bland annat kostnader för utbildning i hästhållning, kostnader för licenskommittéerna som kontrollerar travtränarna och djurskyddskommittén som är en samverkansgrupp med Jordbruksverket. ATG ger också 3,6 miljoner i bidrag till hästforskning varav en del går till djurskyddsrelaterade projekt.

Såhär ser fördelningen ut:
8 992 miljoner kronor vinster till spelarna.
1 359 miljoner kronor i totalisatorskatt
1 394 miljoner kronor till landets travbanor. Drygt hälften går till de aktiva i prispengar. Resten ska täcka kostnader för tävlingsdagarna, drift och underhåll av anläggningarna samt kostnader för ekonomi och administration.
804 miljoner kronor till ATG driftkostnader. (Varav  208,6 miljoner kronor gåt till marknadsföring av ATG).
137 miljoner till tränar- och uppfödarpremier samt centrala prisanslag.
101 miljoner till sportens centralförbund Svensk travsport och Svensk Galopp.
46 miljoner till Hästnäringens nationella stiftelse som i  huvudsak ska säkerställa avel, uppfödning och högre utbildning inom hästsporten.
17 miljoner till antidopningsarbetet, veterinäravdelningen på Svensk Travsport och banveterinärarvoden
3,6 miljoner till Stiftelsen Hästforskning.