EU-stöd för kortare djurtransporter

Djur ska transporteras i max åtta timmar. Det vill EU parlamentet som röstade igenom ett sådant förslag i slutet av förra veckan.

Nästan fyrahundra EU-parlamentariker skrev under den skriftliga förklaringen om en maxgräns på åtta timmar för djurtransporter. Detta är en viljeyttring från EU-parlamentet att EU-kommissionen ska lagstifta i frågan. Därtill har över en miljon EU-medborgare skrivit på för en max åttatimmars gräns. Detta innebär att namninsamlingen räknas som ett medborgarförslag och att kommissionen måste ta upp och behandla frågan

Idag transporteras miljontals djur varje år runt på de europeiska vägarna. Enligt lagen får de transporteras i flera dygn så länge djuren får mat, vatten och vila.