Knorrevångens slakteri överklagar dom

Slakteriet dömdes till 30 000 i böter och den tidigare verksamhetschefen dömdes för djurplågeri. Nu överklagar de domen.

Under åren 2007 till 2010 har slakteriet gjort sig skyldig till fyra åtalspunkter. Trettiosju hästar ska ha slaktats minst två gånger, med hjälp av ett pass som egentligen tillhör en annan häst. Företaget ska också ha underlåtit att rapportera till Jordbruksverket om köp och försäljning av djur och de ska ha vanvårdat djur som stått uppstallade inför slakt. Dessutom åtalas slakteriet för djurplågeri av en travhäst. Travhästen hade en djup hovspricka på framhoven som gjorde att den inte kunde resa sig och den hade en fraktur i käken. Det var på denna punkt som företaget blev fällda.

Tingsrätten bedömde att det inte råder någon tvekan om att hästarna med hjälp av falska hästpass ska ha dubbelslaktats. Däremot gick det inte att bevisa om det var Knorrevångens representanter eller hästarnas ägare som åberopat de felaktiga passen. Inte heller kunde det bevisas att Knorrevångens ägare gjort något fel med rapporteringen vid köp och försäljning av djur. Företaget kunde inte heller fällas för brott mot djurskyddslagen för vanvården. Orsaken var att det inte gick att bevisa att djuren tillhörde slakteriet även om de stod på en fastighet som ägdes av slakteriägaren.

Advokaten anser att Knorrevången inte gjort sig skyldig till något brott och vill ha en frikännande dom. Åklagaren som yrkade på en företagsbot på 500 000 har också bestämt sig för att överklaga.